Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.09.2020

Yhteistyöryhmä kokoontui perjantaina 19. syyskuuta

Maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli kokouksessaan aluekehittämisen ajankohtaisista asioista. Erityisesti keskustelua herätti EU:n elpymisrahoitus koronakriisin jälkihoitoon.

Yhteistyöryhmä korosti, että maakunnassa tulee olla valmiudet käynnistää isoja ja vaikuttavia investointeja ja kehittämishankkeita uusien rahoitusmahdollisuuksien avautuessa.

Valtiovarainministeriön vetovastuulla valmistellaan toimenpiteitä, joita rahoitetaan mittavalla EU:n Elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF, Recovery and Resilience Facility). Suomen rahoitussiivun tästä potista on arvioitu olevan 3.2 miljardia euroa. Toinen keskeinen ”koronapaketti” on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vastuulla valmisteltava, kuluvaan rakennerahasto-ohjelmaan tuleva lisärahoitus, ns. ReactEU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Suomi saa tähän EU-rahoitusta 140-165 miljoonaa euroa vuosille 2021-24. EU:n budjettikokonaisuudessa on myös muita pienempiä koronaelvytykseen liittyviä rahoitusvälineitä.

Kokouksessa ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen esitteli ELY-keskuksen tulossuunnitelman tarkistamista ja alustavia linjauksia vuoden 2021 toimintaan. Maakuntaohjelman toimeenpanoprosessiin sisältyvästä Korona -elvytyssuunnitelmasta puolestaan kertoi maakuntaliiton kehittämispäällikkö Tomi Heimonen. Suunnitelmaan sisällytetään maakunnan keskeiset strategiset kehittämiskokonaisuudet ja isot investointitarpeet. EU painottaa erityisesti ilmastotavoitteiden ja digitalisaation edistämistä, mikä sopii myös Etelä-Savon strategialinjauksiin.

Rahoitusta hankkeille

Yhteistyöryhmä puolsi rahoitusta neljälle hankkeelle, yhteensä noin 2,2 miljoonan euron edestä. Noin puolet siitä meni Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026-hankkeelle, joka on kulttuuripääkaupunkivalmistelun jatkohanke ajalla 1.8.2020 – 31.12.2021. Hanketta hallinnoi Savonlinnan kaupunki. Vuonna 2018 alkaneet hankkeet, Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan ja EcoSairila - kierrätyksen ja vihreän liiketoiminnan keskus saivat lisärahoitusta ja jatkoaikaa.

Koulutusportti - Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana -hankkeelle puollettiin rahoitusta Etelä-Savon elinvoiman vahvistamiseen ja koulutus- sekä työelämäsiirtymien joustavoittamiseen. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon maakunnan profiilin nostaminen koulutusmaakuntana, veto- ja pitovoiman lisääminen, alueen työelämään kiinnittyminen ja koulutustason nosto.

Lisäksi MYR merkitsi tiedoksi sihteeristön tammi-maaliskuussa tekemät hankepäätökset, joilla puollettiin noin seitsemän miljoonan euron rahoitus sisältäen yllä mainitut hankkeet.

Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 18.12.2020.

Lisätietoja tämän päiväisestä kokouksesta antavat puheenjohtaja Soile Kuitunen, puh. 044 781 3117, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 044 542 6140 Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Lisätietoja rakennerahastosta:

www.rakennerahastot.fi

http://www.esavo.fi/rahoitus-ja-hankkeet