Suoraan sisältöön

Julkaistu 12.02.2020

Aluepolitiikassa tarvitaan toimia

Aluepolitiikkaa on syytä uudistaa. Nykyinen alueiden eriytyminen tuo ongelmia koko Suomelle, mutta erityisesti niitä tulee Itä-Suomelle.

Aluepolitiikkaa on syytä uudistaa. Nykyinen alueiden eriytyminen tuo ongelmia koko Suomelle, mutta erityisesti niitä tulee Itä-Suomelle. Uudenlainen aluepolitiikka tarvitsee toteutuakseen uudenlaisia päätöksiä. Uutisotsikoita hallinnut väestökehitys ei ole luonnonlaki, vaan seurausta yhteiskunnan ja ihmisten päätöksistä. Ei pidä luoda toivottomuuden näköalaa.

Alueiden omat toimet eivät yksin riitä, vaan valtiovallan on omalta osaltaan huolehdittava liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien kehittämisestä koko maassa, paikkariippumattoman työn edellytysten parantamisesta, työvoimapulan ja maahanmuuton helpottamisesta, peruspalveluiden, erityisesti sote-palveluiden turvaamisesta eri puolilla Suomea ja korkeatasoisesta koulutuksesta kaikkialla Suomessa.

Uuden aluepolitiikan on perustuttava tutkittuun tietoon. Tietoon perustuen aluepolitiikassa on tehtävä pitkäjänteisiä päätöksiä ja ennen kaikkea kaikkien puolueiden on sitouduttava uuden aluepolitiikan tarvitsemaan pitkän aikavälin rahoitukseen. Uudistuneessakin aluepolitiikassa on muistettava perustavoite eli alueellisten erojen kaventaminen.

Uudenlaisen aluepolitiikan valmisteluun sopii hyvin  parlamentaarinen valmistelu. Siinä valmistelussa on puolueiden ohella oltava mukana myös maakunnat, aluepolitiikan todelliset asiantuntijat.

Pentti Mäkinen
Etelä-Savon maakuntajohtaja