Suoraan sisältöön

Julkaistu 10.09.2021

D.O. Saimaa -merkin ympärillä tapahtuu

Etelä-Savon maakuntaliitto on hallinnoinut vuodesta 2016 alkaen Suomen ensimmäistä D.O. alkuperä- ja laatumerkkiä. Merkki luotiin viestimään alueella tuotettujen elintarvikkeiden ja ruokatuotteiden puhtaudesta ja erinomaisuudesta. Tällä hetkellä merkin käyttöoikeus on 30 elintarviketuottajalla ja jalostajalla Saimaan alueella.

D.O. Saimaa -merkin hallinnollisia käytäntöjä ollaan uudistamassa, mutta jatkossakin merkki halutaan pitää helposti haettavana, hallinnollisesti kevyenä. Samalla merkin tulee olla uskottava ja luotettava todiste siitä, että kyseessä on alueella korkeiden laatukriteereiden mukaisesti ja kestävästi tuotetut raaka-aineet tai tuotteet.

Merkin hakemisessa on nyt otettu käyttöön hakuajat. Elintarviketuottajat ja jalostajat voivat täyttää www.dosaimaa.fi -sivujen kautta avautuvan sähköisen hakemuksen maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä. Asiantuntijaraati arvioi hakemukset ja suorittaa arviointikäynnin sekä esittää tuotteille D.O. Saimaa -merkin käyttöoikeutta. Mikäli tuotanto ei vastaa D.O. Saimaa -kriteereitä, raati vähintäänkin antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia. Asiantuntijaraadin kokoonpanoa myös päivitetään siten, että huolehditaan jatkuvuudesta raadin toiminnassa ja samalla myös uudistumisesta.

D.O. Saimaa -tuottajien yhteistyökumppaneilla on ollut käytössä oma D.O. Saimaa – We support local -merkki. Myös tämä verkosto uudistuu ja päivittyy kuluvan syksyn aikana. Jatkossa We support D.O. Saimaa -kumppanuusverkostoon hakeudutaan sähköisen kyselyn kautta, joka on tällä erää avoinna 8. lokakuuta saakka. – Kysely avautuu osoitteessa www.dosaimaa.fi/we-support. - Kyselyn perusteella verkoston jäsenet jaotellaan joko viiden, kolmen tai yhden tähden yhteistyökumppaneiksi. Jaottelu perustuu sekä siihen, miten monia D.O. Saimaa -tuottajien tuotteita ravintola käyttää että siihen, miten säännönmukaista D.O. Saimaa -tuotteiden käyttö on.

D.O. Saimaa -yrityksille on luvassa myös näkyvyyttä, sillä samalla, kun loppuvuodesta valitaan Etelä-Savon parhaat vuodelle 2021, nimetään ensimmäistä kertaa vuoden D.O. Saimaa -yritys. Valinta voi kohdistua joko D.O. Saimaa -tuottajaan, jalostajaan tai We support -verkostoyritykseen.

Kehittämistyötä D.O. Saimaa -yritysten parissa jatkaa myös vahvasti Miksei Mikkelin toteuttama D.O. Saimaa Food & Culture -hanke, jonka tehtävänä on tuoda monipuolisesti esille saimaalaisia tuottajia, raaka-aineita ja ravintoloita.

Ruokatuotteiden rinnalle merkille avattiin vuonna 2017 toinen kategoria eli design ja taidekäsityöt. Tämä kategoria kaipaa perusteellisempaa uudistusta. Kehittämistyötä jatketaan syksyn 2021 aikana ja kategorian määrittelyä, kriteereitä ja hakuja mietitään uusiksi yhdessä ProAgria Etelä-Savon toteuttaman Vespaikka-hankkeen kanssa.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Heli Gynther, heli.gynther@esavo.fi, 040 7737285