Suoraan sisältöön

Julkaistu 16.12.2022

Edessä vaativa vuosi

Vuodesta 2023 on tulossa monin tavoin vaativa Etelä-Savolle ja koko Suomelle. Venäjän 24.2.2022 aloittaman oikeudettoman ja brutaalin hyökkäyksen synkkä varjo ulottuu valitettavasti myös omaan maakuntaamme.

Muutos on näkynyt nopeasti Etelä-Savon toimintaympäristössä. Talouden näkymät ovat loppuvuotta kohti nopeasti heikentyneet ja epävarmuus tulevasta on lisääntynyt. Energian hinnan raju nousu, ruoan kallistuminen, korkojen nousu ja inflaation voimistuminen ovat nopeasti heikentäneet kuluttajien ostovoimaa. Kuluttajien odotukset ovatkin tällä hetkellä ennätyksellisen alhaalla. Elinkeinoelämän luottamus on vuoden loppua kohtia laskenut erityisesti teollisuudessa.  Kuluttajien ostovoiman heikentyessä myös palvelualojen näkymät uhkaavat heikentyä.

Venäjän hyökkäyksen vaikutukset näkyvät suoraan itäisessä Suomessa. Suomen ja Venäjän välinen kauppa on rajusti vähentynyt. Matkailijoiden tulo Venäjältä on tyrehtynyt ja koronan jälkeen odotettu matkailun uusi nousu on jäänyt toteutumatta. Saimaan kanavan sulkeutuminen näkyy Suomen sisäisen tavaraliikenteen virtojen muutoksina. Geopolitiikka näkyy lisääntyvänä huolena huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta.

Maan hallitus on perustellusti huomioinut itäisen Suomen huolet. Loppukesästä valmistui ns. valtiosihteerityöryhmän raportti itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä. Tätä työtä on jatkanut marraskuussa käynnistetty itäisen Suomen visiotyö. Visio on tarkoitus julkistaa 23.1.2022 Lappeenrannassa.

Vision rakentaminen on keskeinen osa Etelä-Savon maakuntaliiton edunvalvontaa. Olemme tiiviisti mukana itäisen Suomen yhteisen tulevaisuuden valmistelussa. Avainasioita ovat itäisen Suomen saavutettavuus, energian saatavuus ja siihen liittyen vihreä siirtymä, osaavan työvoiman riittävyys, tutkimus- ja kehittämistyö ja alueen turvallisuus. 

Tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan tiivistä keskinäistä yhteistyötä ja myönteisen mielikuvan luomista koko alueesta. Yhdessä itäisen Suomen maakunnat ovat vahvempia kuin kukin yksinään.

Etelä-Savon maakuntaliitolla on vahva rooli maakuntien yhteistyössä. Olemme vuonna 2023 vuorollamme viiden maakunnan (Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo) muodostaman Itä-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Samoin olemme Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Tärkein tehtävämme on ennen eduskuntavaaleja edistää tietoisuutta yhteisesti sovituista hallitusohjelmatavoitteista. Vaalien jälkeen pyrimme tietenkin saamaan tavoitteemme mukaan seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Maakuntaliiton edunvalvonta ei rajoitu kansalliseen päätöksentekoon. Etelä-Savon ja koko Pohjois- ja Itä-Suomen tulevaisuuteen vaikuttavat laajasti EU:n päätökset. Puheenjohtajamaakuntana Etelä-Savo johtaa ensi vuonna myös Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen EU-toimiston toimintaa sekä sen yhteydessä toimivia metsäryhmää ja aluekehitysjohtajien ryhmää. Yhteisen edunvalvonnan keskeiset kysymykset ovat EU:n metsäpolitiikka ja EU:n aluepolitiikka.

Etelä-Savon maakuntaliitto toimii EU-rahoituksen ja kansallisen rahoituksen välittävänä toimielimenä. Vuosi 2023 tulee olemaan vaativa, koska liiton on huolehdittava edellisen ohjelmakauden (2021-2020) päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä ja samalla uuden ohjelmakauden (2021-2027) rahoituksen hakujen toteuttamisesta, rahoituksen aktiivisesta ja laajasta tiedottamisesta sekä hakijoiden opastamisesta. Uuden lisävastuun tuo uuden rahoitusvälineen, oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF), toiminnan käynnistyminen. Etelä-Savo on lisäksi koordinaatiovastuussa Itä- ja Pohjois-Suomen rakennerahastotoiminnasta.

Ensi vuonna käynnistyy monia merkittäviä liiton omia hankkeita, joista yksi näkyvimpiä on European Region of Gastronomy, jolla lisätään Saimaan ruokamatkailun kansainvälistä tunnettuisuutta.

Edessä on siis vaativa vuosi, koska maakuntaliiton on edellä mainittujen asioiden lisäksi huolehdittava muun muassa maakuntakaavan valmistelusta, liikennejärjestelmätyön etenemisestä, ennakoinnista ja muista sille uskotuista tehtävistä.

Onnistuminen vaatii paljon maakuntaliitolta mutta luotan osaaviin ja motivoituneisiin työntekijöihimme.

Kirjoittaja:
Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja