Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.01.2021

Etelä-Savon asema on selkiytynyt

Etelä-Savon hyvinvointialue kattaa hallituksen esityksessä koko maakunnan alueen. Valmistelu etenee hyvään suuntaan, kun kaikki maakunnan sote-toimijat saadaan mukaan yhteiseen valmisteluun.

Joulukuussa, 8.12.2020,  maan hallitus antoi lakiesityksen sote-palveluita järjestävistä ja tuottavista hyvinvointialueista. Eduskunta käsittelee parhaillaan Suomen historian tähän mennessä laajinta julkisen hallinnon muutosta. Uudistuksen ytimessä ovat hyvinvointialueet. Sote-palveluiden järjestämisvastuu halutaan yksittäistä kuntaa leveämmille hartioille.

Etelä-Savon hyvinvointialue on yksi maan 21 hyvinvointialueesta, jolle siirrettäisiin kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Hallituksen esityksessä Etelä-Savon hyvinvointialue muodostaa koko maakunnan kattavan alueen.

Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelu on etenemässä hyvään suuntaan, kun kaikki maakunnan sote-toimijat saadaan mukaan yhteiseen valmisteluun. Aikaa ei ole hukattavissa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021 ja uuden hyvinvointialueen vaalit olisivat jo 23.1.2022. Juuri nyt tarvitaan yhteistä valmistelua, jotta hyvinvointialueelle kyetään luomaan yhteinen palvelustrategia ja ratkaisemaan vaikeat kysymykset, erityisesti se, miten kahden sairaalan malli toteutetaan.

Myös Etelä-Savon maakuntaliiton tuleva rooli on selkiytynyt. Hyvinvointialueiden muodostuminen aidosti monialaisiksi maakunniksi ei ole etenemässä. Aluehallintoa ja monialaisia maakuntia selvittänyt parlamentaarinen ryhmä julkisti mietintönsä 12.1.2021. Parlamentaarisen työryhmän enemmistö ei esittänyt muiden tehtävien kuin ympäristöterveydenhuollon siirtämistä hyvinvointialueille, niidenkin vasta vuonna 2026.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei Etelä-Savon maakuntaliiton toimintaan ole näillä näkymin tulossa muutoksia. On tärkeää, että epävarmuus poistuu. Voimme maakuntaliitossa keskittyä ydintehtäväämme, maakunnan elinvoiman vahvistamiseen.

Kahdella kunnalla pienentyneessä maakunnassa sisäisen yhteistyön merkitys korostuu. Pienentyneen maakunnan on oltava entistä tehokkaampi ja kyettävä määrittelemään yhteiset tavoitteet. Samoin tarvitsemme entistä tiiviimpää yhteistyötä muiden maakuntien, jäsenkaupunkiemme ja -kuntiemme, oman ELY-keskuksemme ja kaikkien sidosryhmien, erityisesti yritysten kanssa. Meillä on paljon tehtävää Etelä-Savon elinvoiman vahvistamiseksi: erityisen tärkeää on tukea työllisyyttä, osaamista, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sosiaalista osallisuutta sekä hillitä ilmastonmuutosta.