Suoraan sisältöön
Maakunnan yhteisten etujen edistäminen on Etelä-Savon maakuntaliiton keskeinen tehtävä. Haluamme vaikuttaa siihen, miten valtiovalta huolehtii maakuntamme elinvoimasta. Omilla toimillamme maakunnan sisällä edistämme samoja tavoitteita.

Julkaistu 24.01.2024

Etelä-Savon edunvalvonnan painopisteet saavutettavuudesta sairaalaverkkoon

Maakunnan yhteisten etujen edistäminen on Etelä-Savon maakuntaliiton keskeinen tehtävä. Haluamme vaikuttaa siihen, miten valtiovalta huolehtii maakuntamme elinvoimasta. Omilla toimillamme maakunnan sisällä edistämme samoja tavoitteita.

Tehokas edunvalvonta perustuu yhteistyöhön, jossa maakuntaliitto toimii yhdessä maakunnan kansanedustajien, kaupunkien ja kuntien, hyvinvointialueen, maakunnan yritysten ja oppilaitosten ja erilaisten järjestöjen kanssa. Toimimme myös muiden maakuntien kanssa, erityisesti muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa.

Vuoden 2024 keskeinen tavoite on varmistaa Itä-Suomen elinvoima. Hallituksen kaavailemaan Itä-Suomi-ohjelmaan on sisällytettävä konkreettiset toimenpiteet, joilla turvataan yritysten toimintaedellytykset, huoltovarmuutta ja turvallisuutta tukevat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet ja ennen kaikkea koko itäisen Suomen pysyminen asuttuna. 

Keskeistä on maakunnan ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus. Liikenteen edunvalvonnassa jatketaan Itä-Suomen maakuntien tiivistä yhteistyötä. Raideliikenteen kehittämisessä tärkein tavoite on riittävän rahoituksen saaminen Savon ja Karjalan radoille. Huoltovarmuus edellyttää myös poikittaisyhteyksien kehittämistä. Tämä tarkoittaa sekä raideliikenteen että valtatie 14 kehittämistä. Uhkakuvat lentokenttäverkoston supistamisesta on torjuttava säilyttämällä Savonlinnan lentokenttä osana Finavian lentokenttäverkostoa. Huoltovarmuus ja matkailu tarvitsevat suoria lentoyhteyksiä maakuntaan.

Vuodesta 2028 käynnistyvällä uudella EU:n ohjelmakaudella on turvattava Itä-ja Pohjois-Suomen kehittämistarpeet ja erityisasema. Alueen pysyvät ongelmat, harva asutus, pitkät välimatkat ja kylmä ilmasto, säilyvät. Kun lisäksi turvallisuus ja huoltovarmuus nousevat uusina esiin, tarvitaan niin kansallisesti kuin EU-tasolla vahva tuki Itä- ja Pohjois-Suomen EU:n aluekehitysrahoituksen säilyttämiselle vähintäänkin nykyisellä tasolla.

Aluekehitysvarojen ohella metsäpolitiikassa tarvitaan vahvaa edunvalvontaa niin kansallisesti kuin EU-tasolla. Erityisen tärkeää on tämän vuoden vaaleissa valittavan Euroopan parlamentin linjaukset. Metsillä on edelleen keskeinen taloudellinen merkitys Etelä-Savossa. Tämän vuoksi on torjuttava metsäpolitiikkaan kohdistuvat heikennykset  EU-tasolla ja kansallisesti.

Etelä-Savon kuten koko Suomen tulevaisuus riippuu ratkaisevasti osaamisesta ja TKI-toiminnasta. Etelä-Savon pienyritysvaltaisuus on otettava lähtökohdaksi osaavan työvoiman ja koulutuksen saatavuuden ja TKi-rahoituksen varmistamisessa.

Energiapolitiikan vaikuttamisen painopisteinä ovat päästöttömien energiamuotojen, tuulivoima ja aurinkovoima, lisääminen Etelä-Savossa. Vihreiden investointien edellytyksenä ovat myös nykyistä tehokkaammat siirtoverkot. Haasteena on vihreiden investointien lisääminen heikentämättä kuitenkaan maakunnan poikkeuksellisia luontoarvoja. Saimaan vesistön erinomaisesta tilasta on pidettävä kiinni.

Uudet hyvinvointialueet ovat toimineet runsaan vuoden verran. Niiden rahoituksen riittävyys on muodostumassa suurimmaksi lähivuosien haasteeksi koko Suomessa ja myös Etelä-Savossa. Maakunnan elinvoiman kannalta on ratkaisevaa säilyvätkö hyvinvointialueen palvelut ja palveluiden taso koko maakunnassa. Sairaalaverkkoon kohdistuvat leikkausesitykset on päättäväisesti torjuttava. Harvaan mutta kauttaaltaan asuttu maakuntamme edellyttää palveluiden saatavuutta koko maakunnan alueella. Tämä samoin kuin poikkeuksellisen suuri vapaa-ajan asukkaiden osuus on otettava perusteeksi hyvinvointialueiden rahoituksessa.

Edellä oleva edunvalvontatavoitteiden luettelo ei ole tyhjentävä. Tänä vuonna käynnistyy esimerkiksi saaristolain uudistus. Etelä-Savossa on toiseksi eniten saaria Suomen maakunnista. Uudistusta valmistelemassa työryhmässä maakuntaliitto on mukana tuomassa esille maakuntamme erityispiirteet. Valtion aluehallintoa ollaan uudistamassa. Uudistus on viemässä meiltä Ely-keskuksen. Haluamme kuitenkin säilyttää maakunnan yrityksille mahdollisimman tehokkaat palvelut myös tulevaisuudessa.

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja