Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.06.2020

Etelä-Savossa osataan osallisuus, kuinka saadaan se näkyväksi?

Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen kertoo ylpeydellä maakuntamme asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Yhdessä parasta jälkeä on osallisuuden yhteinen ilme. Eveliina kutsuu toimijat, jotka edistävät tai edustavat asukkaiden, asiakkaiden, ikäihmisten, vammaisten, järjestöjen tai nuorten osallisuutta käyttämään logoa ja tunnusta toiminnassaan.

Meillä eteläsavolaisilla on oma maakunnallinen osallisuusohjelma, josta voimme olla ylpeitä. Lisäksi meillä toimivat asukkaiden ääninä maakunnallinen nuorisovaltuusto ja järjestöneuvottelukunta, alueellinen vanhus-ja vammaisneuvosto sekä lukuisia kumppanuuspöytiä ja erilaisia vaikuttamisen kanavia asiakkaille ja asukkaille. Olemme täällä hyvässä vaiheessa asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisen suhteen. Tämä on tärkeää, koska myös sotemaakuntalakiluonnoksessa näiden asioiden merkitys korostuu.

Mikä ihmeen osallisuuspöytä ja ketkä siinä istuvat?

Osallisuusohjelman tekemisen mahdollisti iso joukko asiantuntevia ihmisiä, jotka uskovat, että osallisuuden lisääminen ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen tuo hyvää maakuntaamme. Hyvällä tarkoitan tässä elinvoimaa, hyvinvointia, yhteishenkeä ja kumppanuutta.

Noin 60 henkilön joukko työskenteli pienryhmissä tiiviisti koko kevään 2019. Työskentelyn pohjalta verkostomainen ja hyvin monialainen osallisuustyöryhmä puristi kasaan maakunnallisen osallisuusmallin ja ohjelman. Tämä osallisuustyöryhmä jatkaa ohjelman toimeenpanoa  viidentoista henkilön muodostamana osallisuuspöytänä,  jonka keskeinen tehtävä on edelleen rakentaa osallisuusohjelman kokonaisuutta vahvemmaksi samalla kun seurataan, viestitään ja pidetään ajankohtaista keskustelua yllä laajemmassa koko maakunnan kattavassa verkostoyhteistyössä. Osallisuuspöydän kokoonkutsujana ja osallisuusnettisivuston ylläpitäjänä toimii Etelä-Savon maakuntaliitto.

Haluatko sinä näkyä eteläsavolaisena osallisuustoimijana?

Osallisuusohjelmavalmistelun tiimellyksessä totesimme viestinnän ja osallisuuden saumattoman yhteenkuuluvuuden. Tästä syystä osallisuudelle luotiin yhtenäinen ilme ja slogan ”Yhdessä parasta jälkeä”. Nyt toivomme, että toimijat, jotka edistävät tai edustavat asukkaiden, asiakkaiden, ikäihmisten, vammaisten, järjestöjen tai nuorten osallisuutta, ottavan tämän ilmeen käyttöön omassa viestinnässään. Näin teemme yhdessä enemmän ja näkyvämmin.  Eri väriset sormenjälkikuviot kuvastavat osallisuusohjelman mukaista teemajaottelua (esimerkiksi nuorten vaaleanvihreä sormenjälki, jonka löydät maakunnallisen nuorisovaltuuston Esa-Manun viestinnästä tai pinkki YhES-järjestöneuvottelukunnan logosta). Nämä logot ovat ladattavissa lähiaikoina osallisuussivustolta.

Osallisuusblogi tuo hyviä malleja esiin  

Toinen tärkeä viestinnän kanava on osallisuusblogi, jonka tarkoituksena on pitää yllä ajankohtaista keskustelua osallisuudesta ja osaltaan toimia viestinviejänä hyvistä osallisuuskäytännöistä ja malleista. Blogiin kirjoittavat vuoroin osallisuuspöydän jäsenet ja vierailevat henkilöt. Jos sinulla on ideoita blogin aiheiksi, olethan yhteydessä osallisuuspöytään.

Osallisuuspöytä haluaa ohjata kumppanuuteen

Etelä-Savossa voidaan reilusti paukuttaa henkseleitä sen suhteen, että meillä on vahva tahtotila ottaa osallisuus ja kumppanuusajattelu yhdeksi vahvuudeksemme myös strategisissa linjauksissa. Aktiiviset ihmiset ovat maakunnan elinehto. Ennen kaikkea tärkeää on  kuitenkin se, että asukkaiden ääni otetaan huomioon aidosti.  Näin tehdään parempia päätöksiä.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö (osallisuus) Eveliina Pekkanen, p. 044 770 0591