Suoraan sisältöön
Kulttuurin Tulevaisuuspöytä-tilaisuuden osallistujia maakuntaliiton kokoustilassa.

Julkaistu 23.04.2024

Keskustelua kulttuuripoliittisesta selonteosta: Kuinka kulttuuri- ja taidealoille luodaan parempi tulevaisuus?

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tällä hetkellä kulttuuripoliittista selontekoa, jonka tarkoituksena on tuottaa kunnianhimoinen tulevaisuuskuva Suomen taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteistä kehittämistä varten.

Kulttuuri Itää -hanke järjesti Mikkelissä 15.4.2024 Kulttuurin tulevaisuuspöydän keskustelun, jossa hahmoteltiin eteläsavolaisesta näkökulmasta, kuinka kulttuuri-, taide- ja luoville aloille luodaan parempi tulevaisuus. Seuraavassa on joitain nostoja tulevaisuuspöydän keskustelusta.

Arkipäiväistetään kulttuurikäsitystä

Kulttuuri on arkea ja juhlaa, elämyksiä, tapahtumia ja harrastamista. On tärkeää, että tunnistamme arjen kulttuurisuuden ja oman luovuutemme, jolloin kulttuurikäsityksemme arkipäiväistyy. Näin voimme luoda entistä enemmän yhdenvertaisia mahdollisuuksia kulttuurihyvinvoinnille sekä löytää samalla uusia osallistujia ja yleisöjä taiteelle.

Tässä ajassa yhteiskunnalliset ja ympäristökriisit sekä dopamiinikoukku vähentävät lasten ja nuorten jaksamista ja merkityksellisyyden kokemusta. Taiteen ammattilaisten ohjaamalla taide- ja kulttuuritoiminnalla voidaan tukea nuorten resilienssiä ja mielenhyvinvointia sekä nuorten pysymistä alueella.

Kulttuuri- ja taidepalvelujen saavutettavuutta ja esteettömyyttä tulee kehittää edelleen, jotta saamme kaikki kiinnostuneet aidosti kulttuurin pariin riippumatta sukupuolesta, toimintakyvystä ja kulttuurisesta taustasta.

Tuetaan luovien alojen työtä ja liiketoimintamahdollisuuksia koko Suomessa

Luovilla aloilla on runsaasti kasvun mahdollisuuksia sekä paikallisella tasolla että kansainvälisesti. Vuonna 2021 luovien alojen liikevaihto oli 14 miljardia euroa ja suunta on kasvussa sekä liikevaihdon että työntekijöiden määrän osalta.

Taiteen ammattilaisten osaamista voidaan hyödyntää monilla aloilla, ja taiteilijoiden osaaminen on edelleen alihyödynnetty voimavara koko Suomessa esimerkiksi matkailussa ja innovaatioiden kehittämisessä.

Jatkossa tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin investointeja sekä liiketoimintaekosysteemin rakentamista monialaisessa yhteistyössä, jotta luovan alan ammattilaiset voivat tehdä työtään Itä-Suomessa ja tuoda euroja alueelle.

Tehdään entistä laajempaa ja monimuotoisempaa yhteistyötä koko Suomessa

Kulttuurin ja taiteen alueellisesta yhdenvertaisuudesta on huolehdittava kehittämällä resursseja ja rakenteita monialaisessa yhteistyössä koko Suomessa. Kunnilla ja hyvinvointialueilla on iso vastuu, mutta myös kulttuurialan ammattilaisten on kutsuttava paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä yhteistyöhön. Esimerkiksi kansalaisopistot ovat yhteistyöalustoja ja taiteilijapankkeja, joita on hyvä hyödyntää enemmän yhteiskehittämisessä ja yhteisten hankkeiden hakemisessa.

Tarvitsemme Itä-Suomeen myös pysyviä välittäjäorganisaatioita, jotka tuovat toimijoita yhteen, ohjaavat rahoitusten löytämisessä, vahvistavat toimijoiden valtakunnallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja levittävät hyviä toimintamalleja.

Koska tulevaisuus syntyy tekemällä, on tärkeää luoda yhdessä myönteistä tulevaisuuskuvaa ja etsiä yhdessä keinoja sen toteuttamiseksi!

Kulttuurin tulevaisuuspöydän terveiset lähetettiin selontekotyötä varten Opetus- ja kulttuuriministeriöön ja Taiteen edistämiskeskukseen sekä välitettiin myös Etelä-Savon maakuntahallitukselle. Kulttuuripoliittisesta selonteosta voit lukea lisää: Kulttuuriselonteko - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kuva: Taiteen edistämiskeskuksen Heli Kauhanen johdattelee Kulttuurin tulevaisuuspöydän osallistujia keskustelemaan kulttuuripoliittisesta selonteosta.
Valokuvaaja: Virpi Rautsiala

Kirjoittaja:

Taru Tähti
Kulttuurikoordinaattori, Kulttuuri Itää -kehittämistehtävä Kulttuuri Itää – Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä Itä-Suomessa - Etelä-Savon Maakuntaliitto (esavo.fi)

Etelä-Savon maakuntaliitto