Suoraan sisältöön

Julkaistu 26.04.2022

Laajakaistasta veto- ja pitovoimaa maakuntaan

Tietoliikenneyhteyksien parantamisella on vaikutusta maakunnan houkuttelevuuteen.

Maakunnan kunnilla, yrityksillä ja asukkailla on nyt mahdollisuus parantaa ja turvata maakunnan digitaalista saavutettavuutta osallistumalla kiinteiden laajakaistayhteyksien kehittämiseen.

Saavutettavuuden parantaminen on ollut aina maakunnan kehittämistoimien ja edunvalvonnan kärkiteema ja tavoitteena on ollut merkittävien liikenneväylien parantaminen nopeammiksi ja toimintavarmemmiksi. Digitalisoituvassa ja paikkariippumattomassa maailmassa nopeat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet ovat nousseet yhä merkittävämpään rooliin alueiden kilpailukyvyssä. Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on viime vuosina noussut maakunnan edunvalvonnassa ja kehittämisessä liikenneyhteyksien rinnalle.

Valtio panostaa seuraavan kahden vuoden aikana 50 miljoonaa euroa kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Rakentaminen ei kuitenkaan etene, jos alueemme kunnat, asukkaat ja yritykset eivät myös itse ole valmiita panostamaan yhteyksien kehittämiseen.

Kunnat ovat tehneet ja tulevat tekemään kevään aikana päätöksiä hankealueista, joille kiinteitä yhteyksiä rakennetaan. Maakuntaliitto avaa haun valtion tuesta ja valitsee verkoille rakentajan. Verkon rakentajan selvittyä tiedetään kaksi jatkon kannalta merkittävää asiaa: mikä on kunnan maksuosuus hankkeissa ja liittymismaksun suuruus.

Valtion tuen edellytyksenä on, että myös kunta osallistuu osuudellaan kustannusten kattamiseen. Joten kunnan on vielä ennen hankkeen käynnistymistä tehtävä päätös sitoutumisesta maksuosuuteensa.

Luonnollisestikaan verkkoja ei kannata rakentaa, jos niille ei löydy käyttäjiä. Näin ollen se rakentuuko maakuntaa kiinteää laajakaistaa, riippuu hankealueilla sijaitsevien yrityksien, vakituisten asukkaiden ja loma-asukkaiden valmiudesta panostaa yhteyksien kehittämiseen. Tähän vaikuttaa verkkoon liittyviltä perittävät liittymis- ja palvelumaksut. On toivottavaa, että hankealueilla sijaitsevat potentiaaliset tilaajat punnitsevat tarkkaan myös kiinteän yhteyden tuomat hyödyt; nopeammat ja toimintavarmat yhteydet, jotka toimivat myös tulevaisuudessa. Kiinteällä yhteydellä on myös positiivinen vaikutus kiinteistön arvoon.

Uskon, että saamme verkkojen rakentajilta hyviä ja kaikkien kannalta houkuttelevia tarjouksia kiinteiden yhteyksien rakentamiseksi maakuntaan. Yhdessä voimme nyt vaikuttaa maakunnan tietoliikenneyhteyksien kehittymiseen ja tältä osin parantaa maakunnan veto- ja pitovoimaa.

Täällä lisätietoa laajakaistatukihausta.

Marko Tanttu
Yhteyspäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto

Kommentit (0)

Jätä kommentti