Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.04.2021

Luovuudella voimaa ja viihtyvyyttä Juvalle

Juvalaisille työnhakijoille ja osallisuutta kaipaaville kuntalaisille suunnattu Luovuudella voimaa ja viihtyvyyttä -hanke tarjoaa virkistystä kylänraitille ja pienen maaseutupitäjän kuntalaisille uudenlaista osallisuuden väylää. Sanna Skönin blogikirjoitus on osa Etelä-Savon kulttuuritoiminnan kehittämisestä kertovaa blogisarjaa.

Koronapandemia hankaloittaa hankkeen toteutusta, mutta emme lannistu, emmekä anna periksi. Hallinnonrajojen ylittävällä yhteistyöllä toteutettava Juvan kunnan kulttuuripalveluiden ja työelämäpalveluiden hanke tarjoaa ensi kertaa kulttuuripalveluita kohdennetusti työttömille ja osallisuutta kaipaaville kuntalaisille. Vuonna 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteutettava hanke kokeilee luovia työmuotoja ja työllistää paikallisia taiteilijoita, eri kulttuuripalvelun tuottajia ja järjestöjä.

Työnhakijat luovat minäkuvan uusiksi

Juva on mukana Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Alusta alkaen on ollut selvää, että työhakijat tarvitsevat uudenlaista osallistumisen väylää työhakijapalveluiden rinnalle. Osa ihmisistä työllistyy ja pääsee elämässä helposti eteenpäin. Osalle työttömyys pitkittyy syystä tai toisesta. Erityisesti heille uudenlaiset luovat työmuodot voivat tarjota mahdollisuuden nähdä itsensä uudella tavalla, itseä vahvistaen ja aktivoiden.

Miten helposti jäämmekään oman itsemme, toisten ja yhteiskunnan määrityksien vangiksi, emmekä näe, kuinka upeita olemmekaan juuri sellaisina kuin olemme.

Luovilla työmuodoilla vahvistetaan työnhakijoiden minäkuvaa. Työnhakijoilla on mahdollisuus vahvistaa minäkuvaa muun muassa maalauksen, valokuvan ja kirjoittamisen keinoin.Työnhakija tunnistaa oman luovuutensa, näkee itsensä uudella tavalla voimauttavassa valokuvassa ja tuo tunnistamansa esille työnhaussa. Työnhakijat saavat itse ehdottaa heille sopivia aktivoivia ja voimauttavia luovia työmuotoja. Toimintoja hankitaan ehdotusten pohjalta.

Nuoret työnhakijat toteuttavat Juvan ensimmäisen museopakopelihuoneen

Juvalaisille työnhakijanuorille on tarjolla työkokeilu, jossa he oppivat työelämässä tarvittavaa projektimaista työotetta. Työnhakijanuoremme ovat suunnittelemassa, toteuttamassa sekä markkinoimassa Juvalla heinäkuussa avautuvaa Juvan ensimmäistä museopakopelihuonetta.

Historialliseen 1800-luvun Gottlundin tuvan ympäristöön avataan pakopelihuone. Huoneen tarkoitus on saavuttaa uusia museokävijöitä. Kävijöile halutaan tarjota uudenlainen toiminnallinen museokokemus. Aiheesta löydät lisää Juvan kunnan sivustolta.

Gottlundin tupa -viikolla kesä-heinäkuun vaihteessa Gottlundin tuvan alueella toteutetaan erilaisia luovia työpajoja, joissa kuntalaiset voivat kokeilla esimerkiksi maalausta paikallisen kuvataitelijan opastuksella. Työpajat ovat avoimia kaikille kuntalaisille.

Virkistystä kylänraitille yhteistyön voimalla

Luovuudella voimaa ja viihtyvyyttä -hankkeen ajatus on, että olemme yhdessä enemmän. Kun saamme ihmisiä innostettua mukaan, tulee vaikutuksista huomattavia. Innostamista ei kuitenkaan ole juuri tarvittu. Yhteiset sävelet ovat varsin selvät kunnan elinkeinotoimen, kunnan omistaman vuokrataloyhtiön ja paikallisen käsityöläisten järjestön kanssa.

Hankkeen kautta mahdollistetaan muun muassa kuntalaisten toteuttamat yhteisöpuutarhateokset kylänraitille ja kunnan vuokrataloyhtiöiden alueelle. Kaikille avoin neulekahvila taas tuottaa Juvan keskustan alueelle neuletöitä katukuvan virkistykseksi. Juvalla kokeillaan myös ensi kertaa ulkopaikkakuntaisille suunnattuja kesäkoteja, joiden sisustamisesta ja kodikkaaksi toteuttamisesta vastaavat työnhakijamme. Kuntalaiset ovat osallistuneet lahjoittamalla kodin tavaroita.

Hyvinvoinnin äärelle koulutuksilla

Luovuudella voimaa ja viihtyvyyttä -hanke tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua syksyllä toteuttaviin hyvinvointia lisääviin koulutuksiin. Koulutuksia on yhteensä kolme.

  1. Hengitys virtaa -koulutuksessa opimme hengityksen parantavasta voimasta.
  2. Tietoisuustaidot ja itsemyötätunto jaksamisen tukena -luennolla opimme asioita, joita voimme hyödyntää jaksamisen tukena ja stressinhallinnassa.
  3. Miellyttävien tunteiden vahvistaminen hyvinvoinnin lisäämiseksi -luennolla tutustutumme keinoihin ja erilaisiin konkreettisiin harjoitteisiin, joilla voimme lisätä miellyttäviä tunteita elämässä, mm. iloa, kiitollisuutta, levollisuutta.

Tässä oli pieni ripaus hankkeemme toiminnoista. Toivomme hankkeen olevan alkua uudenlaiselle luovan työn yhdessä tekemiselle. Jatkohanketta selvitellään parhaillaan ja jonakin päivänä hankkeen tulokset ovat osa paikallista palvelua. Jokaisella on mahdollisuus kulttuuriin ja osallisuuteen. Luovuus on voimavara kaikille.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä. Otamme myös mielellämme vastaan vinkkejä tahoista, jotka ovat kiinnostuneet tutkimaan esittelemiäni aiheita, erityisesti työnhakijan näkökulmasta.

Sanna Skön
Työllisyyskoordinaattori
Juvan kunta
sanna.skon@juva.fi
Puh. 0400 136 211