Suoraan sisältöön

Julkaistu 22.09.2021

Maakunnan yhteistyöryhmä paljon vartijana

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Soile Kuitunen summaa päättyvää kautta ja välittää terveisensä uudelle, marraskuussa aloittavalle MYR-kokoonpanolle.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on keskeisessä, päättävässä roolissa EU-rahoituksen jakamisessa. Siksi ohjelmatyö ja eri EU-rahastot ovat keskeinen, MYR:n työtä rytmittävä asia.

Olemme käynnistämässä uutta rakennerahastokautta Suomessa ja Euroopassa. EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 lähetettiin keväällä 2021 lausuntokierrokselle. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuettavat toimet. Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimenpiteitä.

Ohjelmakaudella on tarkoitus vauhdittaa monin eri tavoin alueiden elinvoimaisuutta. Rahoitettavilla hankkeilla ja investointirahoituksilla halutaan synnyttää uusia työpaikkoja, uudistaa osaamis- ja korkeakoulurakenteita, saada aikaan vihreää, kestävää kasvua ja kehittää jäsenmaiden infrastruktuuria.

EU-ohjelmat ovat aina tukeneet myös inhimillistä pääomaa. Näin myös käynnistyvällä ohjelmakaudella. Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävillä rahoituksilla tuetaan työllisyyttä, ihmisten osaamista, työelämän uudistumista, sekä ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Suomesta halutaan kehittää EU-varoin entistä innovatiivisempi, hiilineutraali, saavutettavampi ja osallistavampi. Nämä kaikki tavoitteet osuvat hyvin myös Etelä-Savoon.

Eurooppa ja Suomi tarvitsevat kestävää kehitystä ja kasvua. Kestävyydellä on aina kolme ulottuvuutta: taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen.

Maakunnan yhteistyöryhmässä me istumme paljon päällä. Maakuntaliitto ohjaa, edistää ja seuraa aluekehitysviranomaisena Suomen rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa maakunnassa. Liitto myös koordinoi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa.

Yksi nosto toiminnastamme. Laadimme maaliskuussa 2021 tiedotteen, jonka otsikkona oli: ”Rakennerahastot tuottavat merkittäviä elinvoimahyötyjä maakuntaan”. Tiedotteessa mainittiin, että vuosina 2014-2020 alueellemme syntyi 52 uutta yritystä ja 1187 työpaikkaa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyviä työpaikkoja syntyi 74 kappaletta.

Totesin tiedotteessa seuraavasti: ”Etelä-Savossa on onnistuttu moniin muihin maakuntiin verrattuna erinomaisesti synnyttämään elinvoimaa – työpaikkoja, uusia yrityksiä ja uutta liike- ja palvelutoimintaa. Voi sanoa, että maakunta on onnistunut hyvin käyttämään rakennerahastoja elinvoimatyössään, ja tätä on tärkeää jatkaa”.

Kun on kyse rahasta, harvoin vältytään ristiriidoilta. EU:n aluerahojen tulevasta jaosta on käyty kiistaa.

Kyse on isoista rahoista ja elinvoimapotentiaalista. Suomi saa EU:n rakennerahastoista noin 1,5 miljardia euroa, josta Pohjois- ja Itä-Suomi ovat saaneet harvan asutuksen perusteella lähes puolet.

Vääntöä on käyty varojen toisesta puoliskosta eli noin 800 miljoonasta eurosta, josta Itä- ja Pohjois-Suomi ovat saaneet tälle kaudelle noin 70 prosenttia.

Vaikka rahoitus näyttää maakunnassamme pienenevän, on meillä paljon mahdollisuuksia edelleen edistää Etelä-Savon elinvoimaisuutta, uudistumista ja sosiaalista kestävyyttä. Tarvitsemme vielä vahvempaa yhteistyötä, ”spirittiä” ja aktiivisia tekoja maakuntamme puolesta.

Ehkäpä Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen rinnalle tarvitaan Etelä-Savon oma huippukokous, joka antaa eväitä ei ainoastaan MYR:lle vaan maakunnan kehittymiseen ja uudistumiseen laajemminkin.

MYR:n toiminta Etelä-Savossa nojannut vahvaan viranhaltijavalmisteluun ja hyvään vuorovaikutukseen yhteiskunnallisten toimijoiden välillä. Voidaan sanoa, että MYR on toteuttanut alueellamme sitä tehtävää hyvin, joka sille on määritelty.

Viranhaltijat ovat koostaneet kokouksiimme erinomaiset aineistot. Vaikeista asioista on saatu selkokieliset kuvaukset, jotka ovat myös synnyttäneet runsaasti keskustelua kokouksissamme.

Viestinnällä on iso rooli työmme ja vaikutusten esiintuomisessa laajemmin ihmisten tietoon. Erityisesti ohjelmien tulos- ja vaikuttavuustulokset olisi viestittävä tehokkaasti ja napakasti muun muassa medialle.

Tässä näkyvyydessä ja EU-rahoituksen laajoissa vaikutuksissa ja niiden julkituomisessa riittää tehtävää tulevalle MYR:lle.

Haluan lämpimästi kiittää MYR:n jäseniä ja viranhaltijoita. Yhteistyömme on ollut mutkatonta. Tästä on uusien jäsenten hyvä jatkaa eteenpäin tulevalla kaudella.

------------------------------------------------------------------

Soile Kuitusen kuva: valokuvaaja Pihla Liukkonen