Suoraan sisältöön

Julkaistu 31.08.2020

Maakuntajaon on perustuttava tosiasioihin

Sote-maakuntauudistus on parhaillaan laajalla lausuntokierroksella. Uudistuksen osana maan hallitus esittää kaksi vaihtoehtoa, joista toinen sisältää muutoksen Etelä-Savon maakunnan alueeseen.

Sote-maakuntauudistus on parhaillaan laajalla lausuntokierroksella. Uudistuksen osana maan hallitus esittää kaksi vaihtoehtoa, joista toinen sisältää muutoksen Etelä-Savon maakunnan alueeseen. Toisaalta Etelä-Savon maakunta säilyisi kokonaisuutena tai maakunnan alue supistuisi noin kolmasosalla. Sote-maakunta määräisi muun maakunnan rajat. Rajojen muutos on jäänyt sote-uudistuksen varjoon. Muutoksen vaikutuksia maakuntien ja niiden rajoihin perustuvien organisaatioin toimintaan ei ole arvioitu.

Voimassa olevan lain mukaan maakunnan tulee muodostaa toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maakuntajakoa tarkastellessa ja muutettaessa on syytä jatkossakin kiinnittää huomiota laaja-alaisesti

  • alueiden asiointi- ja palveluyhteyksiin
  • työssäkäyntiliikenteeseen
  • kuntien yhteistoimintaan
  • laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuulumiseen
  • elinkeinoelämän yhteyksiin
  • kulttuuri- ja historiallisiin perinteisiin
  • yhdistystoiminnan toimintaedellytyksiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto on teettänyt arvion muutoksen vaikutuksista. Mitään myönteisiä vaikutuksia maakunnan hajoamisesta ei seuraisi. Sen sijaan nykyinen toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisuus hajoaisi. Maakuntaliiton ja ELY-keskuksen voimavarojen väheneminen heikentäisi niiden  kykyä huolehtia lakisääteisistä tehtävistä. Uusien rajojen muodostuminen vaikeuttaisi koko maakunnan kattavien yritysten ja järjestöjen toimintaa.  Vaikutus ulottuisi myös kirkolliseen toimintaan, kun hiippakuntien raja noudattaa maakuntarajaa ja Etelä-Savon ja Itä-Savon rovastikuntien yhdistäminen jouduttaisiin purkamaan.

Aluekehitys ja kaavoitus muodostavat nykyisin toimivan maakunnallisen kokonaisuuden, jonka maakunnan hajoaminen vaarantaisi. Maan hallituksen on otettava nämä kielteiset seikat huomioon tehdessään päätöstä Etelä-Savon tulevaisuudesta.  Kun sotessakin on löytymässä yhteinen sävel maakunnan sisällä, maan hallituksen ei kannata rikkoa toimivaa kokonaisuutta. Etelä-Savon on säilyttävä kokonaisena.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto