Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.05.2021

Mahdollista nuorten vaikuttaminen

Nykyajan fiksuille ja tiedostaville nuorille tulisi taata yhteiskunnalliselle keskustelulle avoin ilmapiiri. Lasten ja nuorten mielipiteitä tulisi kuunnella ja kunnioittaa päätöksenteossa.

Kuntavaalien alla on hyvä tarkastella demokratian toteutumista ja tulevaisuutta. Monella paikkakunnalla kampanjamainokset voidaan kopioida suoraan edelliseltä kierrokselta. Samanaikaisesti ihmetellään nukkuvien äänestäjien alati kasvavaa määrää ja etenkin nuorten ehdokkaiden puuttumista ehdokaslistoilta.

Näkemykseni mukaan osallisuuden kokemus on merkittävä motivaatiotekijä jokaiselle. Siksi nykyajan fiksuille ja tiedostaville nuorille tulisi taata yhteiskunnalliselle keskustelulle avoin ilmapiiri. Se tarkoittaa sitä, että lasten ja nuorten mielipiteitä kuunnellaan ja kunnioitetaan päätöksenteossa. Siis oikeasti, eikä leikisti. Toimintamalleja ja kanavia tähän on kehitettävä yhdessä nuorten kanssa. Näin saadaan nuorten vaikuttajien innovatiivisuutta ja ennakkoluulottomuutta kokemuksen rinnalle.

Päätöksenteon ja muun vaikuttamisen läpinäkyvyys ja ihmisten yhdenvertaisuus ovat nuorille selvästi tärkeämpiä arvoja kuin rutiineihin luutuneilla henkilöillä, joilla on jo takanapäin se loistava tulevaisuus. Ehkä on jo rohkeutta kohdata heidät, joiden äänet on hyssytelty aiemmin hiljaisiksi. Yhteiskunnan ja elämän tarjoama todellisuus näyttäytyvät erilaisina suurelle monimuotoiselle joukolle nuoriakin, mm. eri vammaisryhmät, koulukiusatut ja muuten syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Meillä aikuisilla on vastuu olla latistamatta lasten ja nuorten halua etsiä omaa rooliaan vaikuttajana. Keskustelkaa, ottakaa selvää yhdessä. Miettikää vaikuttamistapoja ja kanavia, mm. nuorisovaltuustot, yhdistykset, some, oma toimintaympäristö. Toisinaan tarvitsee jelppiä kyydeissä. Joskus taas on porukalla pohdittava Suomen lakien tarjoamia puitteita, hyvänmaun rajoja tai vastuunoton kuormittavaa puolta. Huteja tulee, mutta toiminta ei aina varttuneemmillakaan aivan putkeen mene. Tärkeää on myös tiedostaa periaate, josta yksi tulevaisuuden suurmies totesi; ”Sinulla voi olla sinun mielipiteesi, mutta minulla on minun mielipiteeni.”

Kaisa Varjoaho
omaishoitaja
Pertunmaa