Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.05.2021

Miksi nuorisotyön pitää näkyä ja olla mukana politiikassa?

Vaikka politiikka tuntuisi kaukaiselta ja vaikealta niin sen päätökset vaikuttavat jokapäiväiseen elämään. Tärkeää on pitää yllä keskustelua nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Miksi yleensäkään kenenkään pitäisi olla kiinnostunut politiikasta? Ehkä siksi että meidän elämämme on kokonaisuus poliittisia päätöksiä. Vaikka politiikka tuntuisi kaukaiselta ja vaikealta niin sen päätökset vaikuttavat jokapäiväiseen elämään.

Minkälaiset koulut meillä ovat, onko nuorille palveluja ja kyselläänkö nuorilta mitä he toivovat. Osallisuus on jokaisen oikeus ja nuorisotyön tulee tukea vahvasti lasten ja nuorten osallisuutta. Laki määrittelee nuorisotyön työksi, jolla parannetaan nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle.

Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan laissa nuorten kansalaistoimintaa, joka edistää nuorten kasvua ja kansalaisvalmiuksia. Yksi tärkeä kansalaisvalmius on tietää, miten yhteiskunta toimii ja miten sen toimintaan voi vaikuttaa? Jos nuorisotyö on ei pidä nuorten puolia ja nosta framille nuoria koskevia asioita niin kuka sen tekee? Nuorisotyön tehtävä, tässä sote-uudistuksen puristuksessa, on pysyä lähipalveluna. Nuorisotyö palvelujärjestelmänä tuottaa nuorille toimintaa, toimintamahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä. Osallisuus punaisena lankana kaikessa toiminnassa, keskiössä. Osallisuus ei ole aina kivaa ja mukavaa vaan se on myös puuduttavaa ja tylsää mutta aina yhtä tärkeää.

Näin vaalien alla on päästy tekemään yhdessä nuorisovaaleja, vaalipaneelia ja peruspalveluiden arviointitilaisuutta. Nuorten kanssa on ollut hyviä keskusteluja liittyen nuorisovaltuustotoimintaan, kuntapolitiikkaan, vaaleihin ja vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Tärkeää on pitää yllä keskustelua nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Osallisuudestaan kunta tunnetaan, vai miten?

Pia Niilo-Rämä
erityisnuorisotyöntekijä ja nuorisovaltuuston ohjaaja
Pieksämäen kaupunki