Suoraan sisältöön

Julkaistu 24.08.2022

Monipuolista tilastotietoa hyödynnettävissä verkkosivuillamme!

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Tietoa tuotetaan maakuntaliitossa aluekehityksen ja päätöksenteon tueksi sekä palvelemaan kuntia, kehittämisorganisaatioita ja kaikkia toimijoita, jotka tarvitsevat tilastotietoa oman toimintansa suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

Tilastoja löydät nettisivuiltamme https://www.esavo.fi/tilastot aihealueittain jaoteltuna sekä pdf- että powerpoint-muodossa. Muun muassa uusimmat maakunnan väestönmuutostiedot löytyvät näiltä sivuilta Väestö-otsikon alta.

Väestönmuutostiedoista selviää esimerkiksi, että heinäkuuhun mennessä Etelä-Savon maakunnan väkiluku on tänä vuonna vähentynyt 513 henkilön verran, mutta muuttoliike on ollut 306 henkilön verran positiivinen. Useimmissa kunnissa sekä maan sisäinen muutto että siirtolaisuus on ollut plussalla. Etelä-Savo on kuitenkin Suomen ikääntynein maakunta, joten kuolleiden määrä on nousussa ja syntyneiden määrä taas laskussa.

Toisena vinkkinä sivuilta löytyy Kuntatalous-otsikon alta kuntien elinvoimamittaristo, johon on koostettu laajasti Etelä-Savon maakunnan kuntien elinvoimasta kertovia tilastotietoja. Kaikki kerätyt tiedot löytyvät sivuilla olevasta excel-tiedostosta Etelä-Savon maakunnan lisäksi myös kunnittain. Lisäksi tiedoista on koostettu tilastokuviot kuntien käyttöön kuntakohtaisina pdf-tiedostoina. Mittariston tietoja päivitetään pari kertaa vuodessa, ja päivityksen ajankohta luonnollisesti näkyy sivuilla.

Lisäksi Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke ylläpitää https://www.esavoennakoi.fi/-sivustolla ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä, hahmottelee tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa sekä jakaa tulevaisuustietoa ja -näkemyksiä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilasta ja näkymistä kiinnostuneiden käyttöön.

Tutustu tilastoaineistoihin täältä!

Kirjoittaja:
Jaana Kokkonen, tilastoasiantuntija