Suoraan sisältöön

Julkaistu 08.04.2021

Puurakentamisen laboratorio sopii hyvin Savonlinnaan

Tavoitteena on kansallisesti ainutlaatuinen puurakentamisen tutkimus- ja kehittämisympäristö, joka vahvistaa puurakentamista ja siihen liittyvän yritystoiminnan kasvua.

Suomessa vuonna 2018 maakunnista suurimmat puun kantorahatulot olivat Etelä-Savossa, 329 miljoonaa euroa. Tämä kertoo selkeästi sen, että Etelä-Savo on merkittävä metsämaakunta. Kantorahatuloja pidetään myös osana kansantalouden tilinpitoa, kun bruttokantorahatulotilastoa käytetään kansantalouden tilinpidon laskelmissa ja metsäsektorin päätöksenteon taustatietona.

On siis varsin perusteltua, että merkittävä puu- ja hybridirakentamiseen liittyvä testilaboratorio rakennetaan Savonlinnaan.

Maakuntahallitus myönsi viime kokouksessaan teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion rakentamiseen tukea 3,9 miljoonaa euroa. Kaksi ja puoli vuotta kestävän hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6,5 miljoonaa euroa.

Havainnekuva puurakenteisesta rakennuksesta, taustalla Saimaa

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän toteuttamassa hankkeessa Savonlinnan Teknologiapuistoon rakennetaan 2 300 neliömetrin toimitilat puu- ja hybridirakentamisen laboratoriolle. Tiloissa tullaan tekemään suuren mittakaavan puu- ja hybridirakenteiden tuotetestausta, jossa tutkitaan koekappaleiden lujuuskestoa ja soveltuvuutta erilaisissa käyttökohteissa.

Standardisoitujen rakenne- ja liitosratkaisujen kehittäminen lisää osaltaan puurakentamista ja puupohjaisten rakennusmateriaalien käyttöä. Tavoitteena on kansallisesti ainutlaatuinen puurakentamisen tutkimus- ja kehittämisympäristö, joka vahvistaa puurakentamista ja siihen liittyvän yritystoiminnan kasvua.

Puurakentamisen laboratorion valmistuttua Savonlinnan Teknologiapuistossa sijaitsevassa biotalouden osaamiskeskittymässä on monialaista puuhun ja sen aineosiin liittyvää tutkimusta.

Tutkimuskohteet ulottuvat kuituteknologiasta sekä puun eri aineosien ja puuntaimien kasvullisen lisäyksen tutkimuksesta suuren mittakaavan puurakenteiden testaamiseen saakka.

Maakuntahallitus on aiemmin tekemillään päätöksillä myöntänyt puu- ja hybridirakentamisen laboratorion varusteluun tarvittavien tutkimus- ja testauslaitteistojen hankintaan tukea 1,9 miljoonaa euroa. Toimitilojen rakentamisesta ja laitehankinnoista koostuvan hankekokonaisuuden yhteiskustannukset ovat 9,2 miljoonaa euroa, johon siis maakuntaliitto myöntää tukea 5,8 miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan EU:n viime ja tällä ohjelmakaudella näihin Savonlinnan Teknologiapuiston hankkeisiin on maakuntaliiton kautta tullut tukea yhteensä 14,8 miljoonaa euroa.

Jarkko Wuorinen
Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja