Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.08.2021

Ruoka osaksi Suomen maakuvaa

Minulla oli tilaisuus elokuun alussa olla mukana maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä työpajassa, jossa tavoitteena oli kehittää ruokaa osana Suomen maakuvaa. Suomalainen ruoka kertoo tarinaa Suomesta ja meistä suomalaisista. 

Minulla oli tilaisuus elokuun alussa olla mukana maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä työpajassa, jossa tavoitteena oli kehittää ruokaa osana Suomen maakuvaa. Suomalainen ruoka kertoo tarinaa Suomesta ja meistä suomalaisista. 

Työpajassa pohdimme tulevaisuutta vahvalla visionäärisellä otteella; millaista tulevaisuutta haluamme ruuan ympärille rakentaa, ja mitä se parhaimmillaan voi tarkoittaa suomalaisen ruuan brändille?

Suomalaisen ruuan tarina on kirjoitettava tukemaan elintarvikeviennin tavoitteita. Ruoka linkittyy koko Suomen tarinan vahvuuksiin: vastuullisuuteen, huippuosaamiseen, innovatiivisuuteen, koulutukseen, kestävyyteen, puhtauteen ja luontoon.

Etelä-Savo sopii hyvin Suomen maakuvaan. Etelä-Savon maakuntastrategian yhtenä kärkenä on ruoka ja sen puhtaus. Työpajassa olikin mahdollisuus tuoda esille maakuntamme erityinen vahvuus eli luomu. Suomalaisella luomuruualla ja luomutuotannon osaamisella on paljon kysyntää maailmalla. Ruuan puhtaus on maailmalla jatkuvasti lisääntyvä huolenaihe, johon voimme tarjota ratkaisuja.

Ruokaviennin kasvattaminen vaatii panostuksia uusille markkinoille. Erityisesti Kiinan osuus viennistä kasvaa mutta muutamien maiden varaan ei ole syytä jäädä. Hyvä tuote ja hyvä maine eivät aina välttämättä riitä. Venäjän viennin äkillinen tyrehtyminen osoitti, että ruokavienti voi olla osa laajempaa suurpolitiikkaa. Suomen onkin pyrittävä pääsemään mahdollisimman monen maan markkinoille. Viennin potentiaali on valtava. Viennin laajentaminen vaatii paljon erityisen paljon pieniltä valmistajilta. Markkinoille pääsy ei onnistu ilman julkisen vallan tukea.

On syytä muistaa, että myös ruokamatkailu on osa vientiä. Suomen valttina matkailussa on puhdas luonto ja vahva luontoyhteys. Keskeinen osa puhdasta luontoa ovat puhtaat luonnon antimet: marjat, sienet, riista, villiyrtit ja järvikala. Niiden tarina vahvistaa Suomen kuvaa maailmalla. Ruokamatkailun kehittämiseen tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja Visit Finlandin panosta jatkossakin. Hyväkään tuote ei erotu maailmalla ilman jatkuvaa panostusta Suomen vahvuuksien markkinointiin.

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja