Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.12.2022

Saimaa European Region of Gastronomy -rahoitusinfo kokosi yhteen aluekehittäjät ja hanketoimijat

Etelä-Savon maakuntaliiton Teams-tilaisuudessa 14.12.2022 kerrottiin Saimaa European Region of Gastronomy –statuksesta ja vuoden 2024 juhlavuoden toimenpiteiden valmistelusta. Saimaa European Region of Gastronomy on Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan yhteinen tunnustus, jonka tarkoituksena on nostaa itäsuomalainen ruoka, kestävä elämäntapa, kulttuuri ja taide kansainväliseen valokeilaan. Tilaisuus kokosi yhteen noin 40 aluekehittäjää ja hanketoimijoita, joilta toivotaan aloitteita juhlavuoden kokonaisuuden kehittämiseen. Vastaavia tilaisuuksia on suunnitteilla lisää keväälle 2023.

Vuoden 2024 juhlavuoden ohjelmaa ohjaa Saimaa European Region of Gastronomy –hakukirja, johon on määritelty alueen kehittämisen tärkeimpiä teemoja. Tilaisuudessa esiteltiin hakukirja ja todettiin että toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan hankekokonaisuus, johon kannustetaan tunnistamaan ja ideoimaan teemojen mukaisia projekteja. Teemoja ovat matkailu, ruoka, taide, kulttuuri ja kestävä kehitys sekä näiden innovatiiviset yhdistelmät.
 

Ylimaakunnallisen yhteistyön merkitys

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen avasi tilaisuuden toteamalla, että Saimaa European Region of Gastronomy on tunnistettu kolmen maakunnan alueella tärkeäksi aluekehittämisen kokonaisuudeksi. Nopeasti muuttunut maailmankuva vaatii uusia näkökulmia erityisesti matkailuun, ja kansainvälinen status on hieno mahdollisuus ylimaakunnalliseen yhteistyöhön Saimaan alueella. 
 

Saimaa European Region of Gastronomy -teemojen esittelyt


Saimaa European Region of Gastronomy Management Project 2023-2024 -hankkeen johtaja Sari Kaasinen esitteli kansainvälisen European Region of Gastronomy -konseptin ja yhteistyöverkoston, johon Saimaan alue on liittynyt. Kaasinen avasi puheenvuorossaan International Institute of Gastronomy, Arts, Culture and Tourism -verkoston tuomia kansainvälistymismahdollisuuksia, sekä Saimaan juhlavuodelle kaavaillun toimintamallin, budjetin ja tavoitteet.

Hankeasiantuntija Anu-Anette Varho avasi puheenvuorossaan juhlavuoden teemat ja konkreettisia esimerkkejä projekteista. Lisäksi Varho esitteli European Region of Gastronomy tapahtumat ja kisat, joissa Saimaa toimii vuoden 2024 kutsujana. Varho korosti esittelyssään jatkuvuuden tärkeyttä myös vuoden 2024 jälkeen, ja kutsui eri alojen toimijat mukaan luomaan juhlavuoden sisältöjä ja toimintamalleja jatkoon.

Viestintäasiantuntija Eevamari Lahtinen kertoi brändityöstä ja Saimaa European Region of Gastronomy -viestintäyhteistyöstä. Saimaa European Region of Gastronomy linkitetään Lakeland Finlandiin, alueen Visit-brändeihin sekä Lake Saimaa – Purest Finland -brändiin.​ Juhlavuoden viestinnän keskiössä on Taste Saimaa –nettisivut ja somekanavat, mutta toivottava näkyvyys juhlauodelle saadaan ainoastaan usean toimijan yhteisponnistuksena. ​Lahtinen nosti esille kokonaisuuksia, joista toivotaan muodostuvan juhlavuoden tavoitteisiin kiinnittyviä projekteja.

Sari Kaasisen esitys
Anu-Anette Varhon esitys
Eevamari Lahtisen esitys
 

Hakeminen ja rahoitusmuodot 

Etelä-Savon Maakuntaliiton kehittämisjohtaja Merja Olenius esitteli teemojen mukaisia rahoitusinstrumentteja ja tiedossa olevien rahoitushakujen aikatauluja. Lisäksi Olenius esitteli keväälle 2023 suunnitteilla olevia hankeklinikoita, joissa sparrataan hakijaa hankehakemuksen tekemiseksi.

Merja Oleniuksen esitys
 

Tulevat tilaisuudet ja toimijoiden välinen yhteistyö

Keskustelussa nousivat esiin toiveet toimijoiden törmäyttämisestä yhteisten kehittämisaihioiden äärelle. Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen toivoi, että vahvaksi painopisteeksi suunnittelutyössä otettaisiin yritysten liiketoiminnan kehittyminen. Etelä-Savon maakuntaliiton elinkeinopäällikkö Tuula Kokkonen totesi, että liiketoiminnan kehitys nähdään tärkeänä ja että tähän liittyviä kehittämishankkeita toivotaan mukaan. Lisäksi kysyttiin mahdollisuudesta etsiä kumppaneita kehittämishankkeisiin eri maakunnista, ja tämä näkökulma luvattiin ottaa huomioon tulevissa tilaisuuksissa.

Keväälle 2023 on suunnitteilla hankeklinikoita, joissa rahoittajat ja rahoituksen hakijat kohtaavat ja keskustelevat Saimaa European Region of Gastronomy -teeman mukaisien kokonaisuuksien muodostamisesta. Ajankohtien varmistuttua tilaisuuksista tiedotetaan tastesaimaa.fi -sivustolla.

Kuva: Harri Tarvainen / Visit Karelia

___

Saimaan alueetta viedään kohti Saimaa European Region of Gastronomy –statusta. Kyseessä on kansainvälisesti arvostettu tunnustus, jota on myönnetty 2016 lähtien yhdelle tai useammalle eurooppalaiselle alueelle. Statuksen myöntää International Institute of Gastronomy, Arts, Culture and Tourism –organisaatio. Tavoitteena on nostaa Saimaan alue Lapin ja Helsingin rinnalle kansainvälisesti kiinnostavaksi matkailukohteeksi, ruoka ja kulttuuri keskiössä. 

Valmistautumista kohti juhlavuotta 2024 tehdään Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntien laajalla ylimaakunnallisella yhteistyöllä. Valmisteluhanketta rahoittavat myös alueen kaupungit, kaikkien maakuntien kauppakamarit, Lake Saimaa Ry, Visit-organisaatiot ja oppilaitokset. Saimaa European Region of Gastronomy Management Project 2022-2023 -hanketta hallinnoi Etelä-Savon maakuntaliitto. Lisätietoja valmisteluhankkeesta ja toimenpiteistä: https://tastesaimaa.fi/