Suoraan sisältöön
”Todella tarpeellinen tapaaminen” luonnehti moni osallistuja Etelä-Savon ensimmäistä TKI-Pyöreän pöydän kokoontumista. Keskustelufoorumin starttitilaisuus kokosi yhteen yli 30 TKI-kentän toimijaa.

Julkaistu 26.03.2024

Yritysvetoisuudella TKI kasvuun: Vuoropuhelu käynnistyi Pyöreässä pöydässä

”Todella tarpeellinen tapaaminen” luonnehti moni osallistuja Etelä-Savon ensimmäistä TKI-Pyöreän pöydän kokoontumista. Keskustelufoorumin starttitilaisuus kokosi yhteen yli 30 TKI-kentän toimijaa.

Vuonna 2023 valmistuneessa Etelä-Savon TKI-tiekartassa linjattiin, että maakunnassa tarvitaan lisää vuoropuhelua yritysten,  julkisten TKI-toimijoiden ja sidosryhmien välillä, jotta kovat kasvutavoitteet voidaan saavuttaa. Yrityksillä on TKI-nousussa keskeinen rooli, mutta tueksi tarvitaan jalkatyötä ja viestintää.

Pelikirjan muotoon laaditussa Etelä-Savon TKI-tiekartassa (linkki) linjataan yhteiseksi kunnianhimoiseksi tavoitteeksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten kasvu neljään prosenttiin maakunnan BKT:sta. Vuoden 2022 tilanteen mukaan olemme jonkin verran alle prosentissa. Joukkuepelillä tavoitellaan siis sarjanousua, niin kotimaisissa kuin kansainvälissäkin kehittämishankkeissa.

Ensimmäisessä TKI-Pyöreässä pöydässä vuoropuhelua alustivat innostavilla puheenvuoroillaan Ville Venäläinen Mindhive Oy:stä ja Joni Karhinen Pro Tot Oy:stä. Ville pohti esityksessään pk-yritysten TKI-herätyksen aikaansaamista muun muassa tekoälyn  ja robotisaation tuoman murroksen kautta, ja kannusti ketterään tekemiseen, liiallisen suunnittelun sijaan. Joni kuvasi oman yrityksensä kehittämispolkua, ja perusteli kolmetoistakohtaisella luettelolla, miksi kehittämiseen kannattaa muidenkin ryhtyä. Liiketoiminnallisten etujen lisäksi yksi konkreettinen hyöty kehittämisestä on ollut yrittäjän omien yöunien parantuminen – tärkeää sekin!

Kommenttipuheenvuoroissa, jotka käyttivät Kalevi Niemi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkista sekä Taru Särkkä Etelä-Savon ammattiopisto Esedulta, saatiin näkemyksiä muun muassa näiden oppilaitostoimijoiden rooleista TKI-yritysyhteistyössä.  

Tilaisuudelle varattu kahden tunnin aika loppui selvästi kesken, ja päätössanojen jälkeen syntyikin monta spontaania keskusteluryhmää. Palautekyselyn mukaan ensimmäinen TKI-Pyöreä pöytä oli hyvä alku vuoropuhelulle, mutta jatkossa tiekartan teemoihin pureuduttava syvemmin ja erityisesti yritysten puheenvuoroille on varattava enemmän tilaa.

TKI-tiekartassa linjatun mukaisesti pyöreän pöydän tehtäviin kuuluu TKI-seurantatiedon kokoaminen, maakunnan yhteisen tilannekuvan muodostaminen ja tavoitteiden etenemisestä keskustelu sekä tiekartan toimenpiteiden vastuiden ja rahoituksen suuntaaminen. TKI-tiekartan toimeenpanon tukena toimii tiiviimmin kokoontuva TKI-ydinryhmä, johon maakuntahallitus on nimennyt jäsenet. Maakuntaliitossa on myös käynnistynyt TKI-tiekartan toimeenpanoa koordinoiva hanke tiivistämään toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kirjoittaja:
Tuula Kokkonen
Elinkeinopäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto

Pääkuva: Heidi Loukiainen, Etelä-Savon Yrittäjät ry