Suoraan sisältöön

AIKO ja MOKRA-rahoitukset

Valtioneuvosto on myöntänyt Etelä-Savon liitolle vuodelle 2022 Maakuntien omaehtoisen kehittämisen (MOKRA) -määrärahaa ja Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitettua (AIKO) määrärahaa.

Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Tähän tarkoitukseen on Etelä-Savolle myönnetty 290 000 euroa.

Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitettu määräraha voidaan käyttää innovatiivisiin ja kokeileviin toimiin, joilla edistetään alueiden resilienssiä (muutosjoustavuus) muuttuvassa toimintaympäristössä, jota ovat viime aikoina haastaneet kansainväliset kriisit. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää rakennemuutosten ennakointiin ja tukemiseen, kestävään elinkeinojen uudistamiseen sekä alueiden älykkääseen sopeutumiseen. Tähän tarkoitukseen on Etelä-Savolle myönnetty 571 000 euroa. Määräraha on tältä osin käytetty.

Katso hakuilmoitus tästä.

Hakulomake ladattavissa tästä.

Hakemuksia arvioidessa käytämme seuraavia valintaperusteita:

  • Edistää alueen veto-/pitovoimaa
  • Edistää alueen elinvoimaa - osaava työvoima
  • Edistää alueen elinvoimaa - Elinkeinorakenteen uudistuminen ja monipuolistuminen
  • Edistää alueen elinvoimaa - Osallisuus ja hyvinvointi (tasa-arvo, eri väestöryhmät)
  • Hanke edistää kansainvälistä toimintaa
  • Hanke tukee ilmastonmuutoksen hillintää tai siihen sopeutumista
  • Hanke edistää asukkaiden ja/tai yritysten digitaalisia palveluita ja niiden saavutettavuutta

Hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että hankkeita rahoitettaessa ja toteutettaessa ohjaava aluekehittämisen lainsäädäntö on muuttunut mm. käytettävien kustannusmallien osalta. Haettaessa rahoitusta ja toteutettaessa hankkeita käytetään seuraavia ohjeita ja lomakkeita: 

Lomakkeet