Suoraan sisältöön

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaava (vanha)

4. Vaihemaakuntakaavan ehdotuksen valmistelu käynnistyy

Etelä-Savon maakuntaliitto kiittää kaikkia lausunnon ja mielipiteen antajia kaavatyöhön osallistumisesta. Etelä-Savon maakuntahallitus on käsitellyt lausunnot ja palautteet kokouksessaan 19.2.2024 (§21) sekä hyväksynyt niitä koskevat vastineet.  Maakuntakaavan valmistelussa siirrytään nyt kaavaehdotuksen laadintaan. Maakuntakaavaehdotusta valmistellaan saadun palautteen perusteella ja maakuntahallituksen linjausten mukaisesti. 

Alustavan aikataulun maakuntakaava etenee maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA § 13) mukaiseen ehdotusvaiheen viranomaiskuulemiseen touko-kesäkuussa 2024 ja ehdotutuksen julkiseen nähtävillä pitoon ja kuulemiseen syksyllä 2024, jolloin osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaehdotuksesta. Tavoitteena on saada Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaava maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn marraskuussa 2024. Ehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan ja tiedotetaan erikseen maakuntaliiton kotisivuilla sekä alueella ilmestyvissä lehdissä Itä-Savo, Kangasniemen kunnallislehti, Länsi-Savo ja Pieksämäen lehti.

Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä maakuntahallituksen hyväksymät vastineet:

Yhteenveto kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin annetuista vastineista (pdf) 

Etelä-Savon 4.vaihemaakuntakaavan luonnoksen nähtävillä olo on päättynyt

Kaavaluonnoksen ja sitä koskeva tausta-aineiston nähtävillä olo ja lausuntoaika (6.11.2023 - 5.1.2024) on päättynyt. Kuntien ja viranomaislausuntojen (39 kappaletta) lisäksi luonnoksesta saatiin 42 mielipidettä yksityishenkilöiltä sekä yhdistyksiltä. Lisäksi Kangasniemen kunta toimitti maakuntaliitolle tiedoksi adressin, jossa vastustettiin tuulivoimatuotannon sijoittumasta Kangasniemelle. Adressin oli allekirjoittanut yli 1 150 henkilöä. Etelä-Savon maakuntaliitto kiittää kaikkia lausunnon ja mielipiteensä anteita palautteesta sekä aktiivisesta osallistumisesta kaavatyöhön.

Maakuntakaavan valmistelu etenee nyt kohti ehdotusvaihetta. Tavoitteena on, että maakuntahallitus käsittelee luonnoksesta saadun palautteen ja maakuntaliiton siihen laatimat vastineet sekä linjaa periaatteet kaavaehdotuksen valmisteluun 19.2.2024. Ehdotus on tarkoitus käsitellä maakuntahallituksessa huhtikuussa, jonka jälkeen kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisten lausunnot. Maakuntakaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville syksyllä 2024.

Nähtävillä olleen kaavaluonnoksen aineisto:

Kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty (pdf)

Kaavakartta

Merkinnät ja määräykset

Kaavaselostus

HUOM! Asiakirjoissa olevat linkit eivät toimi Microsoft Edge selaimella. Suosittelemme asiakirjojen avaamista Chrome-selailmella. Linkit toimivat myös Adobe pdf-lukuohjelmassa. Voit ladata ilmaisen Adobe pdf-lukuohjelman tästä

Laaditut selvitykset:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja vastineet

Etelä-Savon maakuntaliitto kiittää kaikkia lausunnon ja mielipiteen antajia kaavatyöhön osallistumisesta. Etelä-Savon maakuntahallitus on käsitellyt lausunnot ja palautteet kokouksessaan 16.10.2023 (128 §) sekä hyväksynyt niitä koskevat vastineet. Maakuntakaavaluonnosta valmistellaan saadun palautteen perusteella maakuntahallituksen linjausten mukaisesti.

Yhteenveto Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan (OAS) palautteesta sekä vastineet (pdf)

Voimassa oleva 1. vaihemaakuntakaava

Voimassa oleva Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava, joka käsittelee tuulivoimaa, on hyväksytty Etelä-Savon maakuntavaltuustossa 9.6.2014 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 3.2.2016. Maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet kaavan laadinnan aikana ajantasaisten selvitysten ja lähtökohtien perusteella.

Etelä-Savossa voimassa oleva 1. vaihemaakuntakaava.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jenni Oksanen

Aluesuunnittelupäällikkö (opintovapaalla 28.2.2025 saakka)

jenni.oksanen@esavo.fi

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Marko Tanttu

Aluesuunnittelupäällikkö (sijaistaa Jenni Oksasta 1.9.2023-28.2.2025)

040 628 2788

marko.tanttu@esavo.fi

Marko vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Markon vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Marko vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Markon vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.