Suoraan sisältöön
 Saimaan matkailun tulevaisuusverstaassa yrittäjät ja matkailun kehittäjät kokoontuvat linjaamaan maakuntatasolla Etelä-Savossa, miten kestävää kehitystä toteutetaan ja tuetaan. Maakunnan strategia ja alkavat EU-rahoitusohjelmat antavat meille välineet ja resurssit – mutta myös edellyttävät toimia kestävän kehityksen eteen. Millaista tulevaisuutta lähdemme yhdessä rakentamaan Saimaan matkailulle?

Saimaa 2030 - tulevaisuusverstas

01.12.2021-02.12.2021

Anttolanhovi, Mikkeli

Saimaan luonnonarvot ovat nousseet julkisuuteen enemmän kuin koskaan. Kansanliike vaatii järvien suojelemista kaivostoiminnalta, kansalaiset tukevat saimaannorpan suojelua ja haluavat osallistua siihen.
Nämä arvot on tunnustettu ja siitä todisteena ovat suojelualueet, Saimaa Unesco Geopark, valmisteilla oleva hakemus Saimaan norppasaariston saamiseksi Unescon maailman luonnonperintökohteeksi ja Savonlinnan uusi kaupunkipuisto. Monimuotoiselle alueelle on syntynyt omaleimainen kulttuuri, josta todisteena ovat monet kulttuuriperintökohteet ja elämäntapa läheisessä suhteessa järviluontoon.

Myös tavalliset ihmiset kansalaisina, kuluttajina ja matkailijoina haluavat tehdä vastuullisia tekoja ja edistää Saimaan suojelua. Globaali ilmastokehitys ja ympäristötietoisuus asettaa haasteita ja antaa mahdollisuuksia. Miten matkailu sopii tähän yhtälöön? Matkailu ei voi toimia irrallaan kansalaisten ja kuluttajien näkemyksistä. Onko matkailu väline, joka tukee ekologista, kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä vai onko alueen tehtävänä tukea kansainvälistä liiketoimintaa tekeviä yrityksiä? Kuka saa hyödyn alueen matkailusta? Mitä vastuullisen liiketoiminnan tavoitteet käytännössä tarkoittavat matkailulle yritys- ja matkakohdetasolla? Tarkoittaako kestävä kehitys johdonmukaisesti toteutettuna matkailun loppua sellaisena kuin sen tunnemme?

Saimaan matkailun tulevaisuusverstaassa yrittäjät ja matkailun kehittäjät kokoontuvat linjaamaan maakuntatasolla Etelä-Savossa, miten kestävää kehitystä toteutetaan ja tuetaan. Maakunnan strategia ja alkavat EU-rahoitusohjelmat antavat meille välineet ja resurssit – mutta myös edellyttävät toimia kestävän kehityksen eteen. Millaista tulevaisuutta lähdemme yhdessä rakentamaan Saimaan matkailulle?

Saimaa 2030 tulevaisuusverstas järjestetään Anttolanhovissa Mikkelin Anttolassa 1.-2.12.2021.

Tilaisuuden puheenvuorot ja materiaalit:

Kulttuurinen ja sosiaalinen vastuullisuus 
Luonto-Saimaa hanke-esittely
Näkökulmia ekologiseen kestävyyteen
Taloudellinen vastuullisuus
Uusi matkailustrategia, maakuntaohjelma ja rakennerahastokausi
Vetehiset-festivaalin esittely
Visit Mikkeli - Matkailun loppu
Työpajojen yhteenveto


Puheenjohtajina Sanna Eerikäinen ja Katja Pasanen

ke 1.12.2021

11:00                  Mahdollisuus nauttia omakustanteinen lounas Anttolanhovissa

12:00                  Tervetulosanat – Sanna Eerikäinen, vastuullisuuslähettiläs, VisitSaimaa -hanke,
                            Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

                           Uusi matkailustrategia, maakuntaohjelma ja rakennerahastokausi – Heli Gynther, kehittämispäällikkö,
                           Etelä-Savon maakuntaliitto

12:30                 Näkökulmia ekologiseen kestävyyteen ja vastuullisuuteen – Henna Konu, erikoistutkija,
                           Luonnonvarakeskus

13:10                  Matkailun loppu sellaisena kuin me sen tunnemme? – Maisa Häkkinen, matkailujohtaja, Mikkelin 
                           kehitysyhtiö Miksei Oy

13:30                  Johdatus tulevaisuusverstaisiin

13:45                  Työskentely verstaissa: Ekologinen kestävyys ja vastuullisuus

14:30                  Kahvitauko

15:00                  Näkökulmia kulttuuriseen ja sosiaaliseen kestävyyteen ja vastuullisuuteen – Katja Pasanen,
                           projektipäällikkö, Itä-Suomen yliopisto

15:30                  Työskentely verstaissa: Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys

16:15                  Päivän yhteenveto ja peilaus käynnissä oleviin hankkeisiin – Tarja Pönniö-Kanerva, GeoNaCu Saimaa -
                           hanke, Jenni Mikkonen, Luonto-Saimaa -hanke ja Taru Tähti, AKKU-hanke

17:00                  Majoittuminen ja vapaa-aika

19:00                  Illallinen Kotaravintolassa

to 2.12.2021

9:00                    Vuoden 2021 Maaseutumatkailun kellokas -palkitseminen

9:15                     Kohti vastuullista ja kestävää matkailuliiketoimintaa – Jaana Komi, toimitusjohtaja, Savonlinnan Seudun
                            Matkailu Oy

9:45                    Työskentely verstaissa: Miten uusi matkailustrategia muutetaan teoiksi ja kestäväksi liiketoiminnaksi
                            vastuullisuuden eri osa-alueet huomioiden

10:30                  Tauko

10:45                  Tulevaisuusverstaiden yhteenveto ja päätössanat

11:30 –               Mahdollisuus nauttia omakustanteinen lounas Anttolanhovissa