Suoraan sisältöön

Julkaistu 26.05.2023

Clusters meet Regions -konferenssissa keskusteltiin Euroopan tulevaisuudesta ja klustereiden merkityksestä

Clusters meet Regions -konferenssi kokosi Kittilän Leville Itä- ja Pohjois-Suomen klustereiden lisäksi laajan joukon eurooppalaisia klustereita, Euroopan komission edustajia sekä virkamiehiä ja aluekehittäjiä.

Etelä-Savosta oli mukana alueen klusterijohtajia ja Etelä-Savon maakuntaliiton henkilöstöä. Tällä joukolla keskusteltiin, jaettiin ideoita, tutkimustuloksia ja kokemuksia raaka-aineiden arvoketjujen vahvistamisesta ja kestävän käytön edistämisestä. Tapahtuma oli osa laajempaa pyrkimystä lisätä Euroopan unionin raaka-aineomavaraisuutta kriittisten raaka-aineiden ja niiden jalostuksen sekä kierrättämisen osalta. Tavoitteen saavuttamisessa klustereilla on tärkeä rooli etenkin raaka-aineiden kestävän käytön tutkimuksessa, innovaatioissa ja osaamisen jakamisessa.

Klustereiden tekemä työ on samalla työtä Euroopan tulevaisuuden eteen

Konferenssin avauspäivä keskittyi klustereiden rooliin raaka-aineiden kestävälle käytölle. Aihetta alustivat Euroopan komission DG GROW johtaja Jakub Boratynski ja europarlamentaarikko Elsi Katainen. Boratynski korosti, että klustereiden tekemä työ on samalla työtä Euroopan tulevaisuuden eteen. Katainen puolestaan toi puheessaan esiin raaka-aineiden merkityksen Itä- ja Pohjois-Suomen taloudelle. Samalla hän muistutti, että EU:n kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös tuo unionin lähemmäs ilmastotavoitteita, joiden saavuttamisessa Itä- ja Pohjois-Suomen osaamisella on vahva rooli. Tohtori Jan-Philipp Kramer esitteli Prognos-konsulttiyhtiön tuottaman selvityksen Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatiovalmiuksista.

Itä- ja Pohjois-Suomen klustereilla on ratkaisuja raaka-aineiden kestävän käytön edistämiseksi

Konferenssin ensimmäisiä paneelikeskusteluita tähdittivät Itä- ja Pohjois-Suomen klusterit. Keskusteluiden aiheina olivat teknologian ja digitaalisten ratkaisujen, kiertotalouden ja vesiosaamisen merkitys raaka-aineiden kestävän käytön edistämiselle. Paneelikeskusteluiden aikana Itä- ja Pohjois-Suomen klusterit toivat laajasti esiin omaa osaamistaan ja innovaatioitaan teemoissa. Yleinen näkemys oli, että yhteistyö on ainoa keino ratkaisujen keksimiseen, mutta sitä varten tarvitaan myös yhteinen tavoite. Etelä-Savosta paneelikeskusteluun osallistui Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen, joka esitteli yleisölle Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevan toimintaa.

Iltapäivän paneelikeskustelussa pureuduttiin puolestaan EU:n vihreän ohjelman teollisuussuunnitelman käytännön toimeenpanoon ja keinoihin kestävien toimitusketjujen vahvistamiseksi.

Klustereiden ja pk-yritysten matchmaking-tilaisuudessa löytyi uusia kumppanuuksia

Osana konferenssia järjestetyssä matchmaking-tilaisuudessa kaivosalan klusterit, toimijat ja yritykset etsivät uusia kumppaneita kestävyyden edistämiseksi digitalisaation ja teollisen kiertotalouden keinoin. Vaikuttajille suunnatussa pyöreän pöydän keskustelussa puolestaan pohdittiin keinoja kestävän ja oikeudenmukaisen kaivostoiminnan vahvistamiseksi yritysten, kuntien, aluetoimijoiden, yliopistojen, ministeriöiden ja komission välisellä yhteistyöllä.

Ensimmäinen konferenssipäivä huipentui Biocluster Finlandin järjestämään vihreän siirtymän gaalaan, jossa palkittiin vuoden vihreä kasvuyrittäjä. Toisena konferenssipäivänä syvennyttiin kriittisiin raaka-aineisiin liittyvien arvoketjujen kokonaisvaltaiseen vahvistamiseen eurooppalaisella tasolla. Keskustelun aiheina olivat alueellisen, kansallisen ja EU-tason politiikan sekä rahoituksen tärkeys raaka-aineiden vastuullisen hyödyntämisen tukemiseksi EU:ssa.

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi tiivisti kaksipäiväisen konferenssin loppupuheenvuorossaan kolmeen avaintermiin: Konferenssin keskusteluissa on näkynyt yhteinen motivaatio, kehittämisen intohimo ja toteuttamisen realismi.

Tapahtuman järjestivät Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat yhdessä European Cluster Collaboration Platform (ECCP) ja MINE.THE.GAP- verkoston kanssa. Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastasi Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II) -hanke. Euroopan aluekehitysvaroin (EAKR) tuettua ELMO II -hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto. Clusters meet Regions -tapahtuman esitysmateriaalit ovat luettavissa ECCP:n sivuilta.

Etelä-Savossa ECCP:hen rekisteröitäviä klustereita edistetään Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoimassa Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo -hankkeessa (EAKR) vuoden 2023 loppuun asti.
 

Kuvassa: Jakub Boratynski, Director Networks & Governance, DG GROW, Euroopan komissio.

Kirjoittajat:

Kalle Autti, projektikoordinaattori Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II) -hanke, Lapin liitto

Kaisa Voutila, projektipäällikkö Building clusters -hanke, Etelä-Savon maakuntaliitto