Suoraan sisältöön

Julkaistu 23.05.2022

Kohti hiilineutraalia Etelä-Savoa

Etelä-Savon maakuntaliito järjesti toukokuussa Kohti hiilineutraalia kuntaa -webinaarin, jossa kuultiin Kouvolan ja Lappeenrannan ilmastotyöstä, kuntien energiatehokkuussopimuksesta ja HINKU-verkostosta.

Hiilineutraalit kunnat -verkosto eli HINKU-verkosto kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneita kuntia. Verkostossa on mukana 83 kuntaa ja meidän Etelä-Savosta Sulkava liittyi verkostoon maaliskuussa. Webinaarin puheenvuoroissa korostui verkostojen ja strategiatyön merkitys sekä kunnan johdon sitoutuminen, henkilöstön aktiivisuus ja ilmastotyön riittävä resurssointi. HINKU-kunnissa näihin asioihin on selkeästi panostettu. Myös tilastoista on nähtävissä, että HINKU kunnissa on vähennetty päästöjä muita kuntia nopeammin ja verkoston tarjoama asiantuntijatuki on koettu arvokkaaksi.

Kouvolan ja Lappeenrannan puheenvuoroista saatiin konkreettisia esimerkkejä kuntien ilmastotyöstä.

Kouvolassa liityttiin HINKU-verkostoon vuonna 2019 ja verkostoon kuuluminen koetaan kuntaorganisaatiossa hyödylliseksi. Erityisesti vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen verkostoissa nousi esille. Kouvolan sitoutuminen ilmastotoimenpiteisiin on johtanut siihen, että kunnassa on toteutettu ja suunnitteilla lukuisia erilaisia hiilineutraalisuustoimia, jotka vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä, parantavat rakennusten energiatehokkuutta ja vähentävät ruokahävikkiä. Kouvolassa on myös rakennettu seurantajärjestelmä ilmastotoimille, johon kuntalaisetkin voivat käydä lisäämässä omia ilmastotekojaan. Avoimesta seurantajärjestelmästä hyötyvät sekä kuntapäättäjät että kuntalaiset, sillä se lisää toimenpiteiden läpinäkyvyyttä ja edistää kuntalaisten osallisuutta.

Lappeenranta profiloituu ilmastotyössään kunnianhimoisena ja vihreään siirtymän mahdollisuuksiin tarttuvana kuntana. Erityisen mielenkiintoinen seikka Lappeenrannan ilmastotyössä on Greenreality-palvelut, jossa kaupunki yhdessä yritysten kanssa kehittävät alueen elinvoimaa ja etsivät uusia päästöjä vähentäviä ratkaisuja. Lappeenranta tekee myös tiivistä yhteistyötä LUT-yliopiston kanssa, jossa kehitetään ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi sähköllä ja vedyllä. Innovaatioyhteistyöllä on luotu ilmastoteeman ympärille positiivista pöhinää ja kuntaorganisaatiossa on katse tulevaisuudessa. Kaupungin ilmasto-ohjelmassa tavoitellaan yli 500 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä kestävien liiketoimintamuotojen ympärille.

Webinaarissa kultiin kuntien energiatehokkuussopimuksesta (KETS), joka on Suomessa ensisijainen keino täyttää EU:n energiatehokkuusvelvoitteet. KETS:iin kuuluu 113 kuntaa ja se edistää kuntien fiksua energiankäyttöä. KETS:iin sitoutuneet kunnat säästävät euroja energiankulutuksen pienentyessä, saavat asiantuntijatukea energiakatselmuksiin ja lisää tukea valtiolta energiatehokkuustoimiin. Etelä-Savossa Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna ovatkin jo KETS:ssä mukana, ja nousevien energiahintojen aikakaudella alueemme pienempien kuntien kannattaa pohtia KETS:n tuomia mahdollisuuksia vähentää energiankulutustaan.

Edistän omassa hankkeessani Etelä-Savon kuntien ilmastotyötä. Seuraavien kuukausien aikana tuen aktiivisesti Sulkavan HINKU-prosessin edistymistä. Tulemme kokoontumaan kesäkuun alussa Sulkavan kunnantalolle keskustelemaan miten vähentäisimme kunnan päästöjä ja millä toimenpiteillä pääsemme hiilineutraalisuustavoitteeseen. Tilaisuuteen on kutsuttu eri sidosryhmiä Sulkavalta ja tarkoituksena on saada Sulkavalle oma ilmasto-ohjelma vuoden loppuun mennessä.


Ilmastokoordinaattori Marcus Nykopp
Etelä-Savon maakuntaliitto