Suoraan sisältöön

Julkaistu 24.08.2022

Maakuntataiteilijat toivat kuvataidetta ja kansanmusiikkia lähelle asukkaita

Etelä-Savon maakuntataitelijoiden matkoihin pääsee nyt tutustumaan tarinakartoilla

Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimassa AKKU-hankkeessa työskenteli kaksi maakuntataiteilijaa osa-aikaisina (50 %) ajalla 1.9.2021-31.6.2022. Kuvataiteilija Mari Liimatainen mm. ohjasi yhteisötaideprojekteja ja erilaisia työpajoja, joihin voit tutustua tältä tarinakartalta: Etelä-Savon maakuntataiteilijan matkassa osa 1 (arcgis.com) Kansanmuusikko Sirkka Kosonen soitti ja lauloi eteläsavolaista kansanmusiikkia ja ohjasi aiheeseen liittyviä työpajoja, joihin pääset tutustumaan tästä: Etelä-Savon maakuntataiteilijan matkassa osa 2 (arcgis.com) 

Taiteilijoiden työmaana oli maakunnan kaikki 12 kuntaa ja heidän tärkeimmän yhteistyöverkostonsa muodostivat Etelä-Savon kuntien kulttuuripalveluiden työntekijät.

Maakuntataiteilijakokeilu osui korona-aikaan, joten kuntavierailujen ohella taiteilijoiden työhön mahtui yhteensä 176 Teams-tapaamista! Nämä sisälsivät niin palavereja kuin osallistavia taidesisältöjä ja asiantuntijatyötäkin. Lisäksi koronarajoitusten ollessa tiukimmillaan talvella 2022 maakuntataiteilijat työstivät erilaisia materiaalipaketteja maakunnallisen Talvi-Vetehiset -festivaalin käyttöön, ja Sirkka sovitti arkistoista löytämiään eteläsavolaisia kansanlauluja alueen kuoroille. Maakuntataiteilijoina Mari ja Sirkka ottivat myös kantaa puhtaan eteläsavolaisen järviluonnon puolesta tekemällä Taideteko-performansseja yhteensä yhdeksässä kunnassa.

Taiteilijat osana organisaatiota

Taiteilijoiden näkökulmasta oli tärkeää saada työskennellä osana organisaatiota. On myös tärkeää, että taiteilijoille tarjoutuu palkkatöitä edes projektimaisesti, että organisaatioissa saadaan kokemusta erilaisista tavoista ja malleista hyödyntää taitelijoiden osaamista. Tämä on tärkeää etenkin maakunnallisella tasolla, sillä kunnilla itsellään ei välttämättä ole resursseja lunastaa kulttuuritoimintalain odotuksia mm. taiteilijoiden työllistämisen edistämisestä.

Maakuntataiteilijan työnkuvaa lähdettiin luomaan AKKU-hankkeen aikana kuntataiteilijamallin pohjalta, ja toimivan työnkuvan rakentaminen olisi vaatinut enemmän aikaa kuin tuon 10 kuukautta. Kokeilun aikana saimme kuitenkin jo kokemusta siitä, mitkä asiat toimivat. Kuntien näkökulmasta selkeitä toteutettavia olivat sellaiset työpajat, teokset tai esitykset, jotka saattoivat kiertää suurin piirtein samanlaisina kunnasta toiseen.

Toisaalta maakuntataiteilijat tahtoivat pystyä vastaamaan edes osittain myös heille tuleviin toiveisiin ja yhteistyöpyyntöihin, ja monien yhteistyökumppaneiden kanssa syntyikin hienoja uusia kokeiluja kuten Öttiäisiä ja ämminkäisiä -projekti sekä palvelukotikiertue Savonlinnassa, päiväkodin yhteisöllinen taideprojekti, jolla tehtiin varhaiskasvatusta ja lapsia näkyviksi yhteisössä Juvalla sekä Saimaa nousee mäelle -teos Puumalassa.

Taiteilijat itse näkivät, että maakuntataiteilijan tehtävänkuva voisi olla vielä näitä moninaisempi. Olennaista oli, että taitelijat saattoivat käyttää ammattitaitoaan yhteisöistä nousevien ideoiden mahdollistamiseen tarjoamalla ohjausresurssia ja materiaaleja sekä löytämällä sopivia paikallisia ja alueellisia yhteistyökumppaneita. Maakuntataiteilijoiden työnkuvaan mahtui myös monenlaista suunnittelu- ja asiantuntijatyötä, joka ei näkynyt ulospäin kulttuuripalveluiden käyttäjälle.

Maakuntataiteilijuus kiinnosti kuntia ja kuntalaisia - yhteistyökumppaneita ja projekteja oli helppo löytää enemmänkin kuin ehdittiin toteuttaa osapäivätyössä. Maakuntatasoisille organisaatiotaiteilijoille oli selvästi tilausta. Kokeilun aikana huomattiin myös, kuinka monessa asiassa ammattitaiteilijat voivat olla mukana maakunnassa.

Kirjoittajat:
Maakuntataiteilijat Mari Liimatainen ja Sirkka Kosonen  
Kulttuurikoordinaattori Taru Tähti