Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.02.2021

Norpat ja kalastajat mahtuvat Saimaalle

Norpan suojelu on herättänyt vahvoja tunteita niin puolesta kuin vastaan. Erityisen vilkkaana keskustelu on käynyt siitä, pitäisikö kalastusrajoitus ulottaa heinäkuulle.

Saimaannorpan suojelemiseksi säädettyjä kalastusrajoituksia arvioidaan viiden vuoden välein. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy 1.4.2021.

Olin mukana maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä oli arvioida tehtyjen kalastuksenrajoitustoimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutuksia saimaannorpan suojelutavoitteiden toteutumiseen. Työryhmän tuli laatia ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi.

Työryhmä teki perusteellista työtä selvittäen norppakannan kehittymistä samoin kuin kalanpyydyskuolleisuuden kehittymistä. Kalastusrajoitusten tavoitteena on saimaannorppakannan suotuisa kehittyminen. Olennaista olikin arvioida kalastusrajoitusten vaikutuksia kalastukseen ja saimaannorpan suojeluun.

Saimaannorpan suojelustrategiassa kannan vuosittainen kasvutavoite on  asetettu 3-4 %välille. Strategian välitavoite, 400 norpan kanta, saavutettiin kuusi vuotta etuajassa vuonna 2019. Vuosina  2015-2020 kannan keskimääräinen kasvu oli 5,6 %.

Norpan suojelu on herättänyt vahvoja tunteita niin puolesta kuin vastaan. Näin tälläkin valmistelukierroksella.  Erityisen vilkkaana keskustelu on käynyt siitä, pitäisikö kalastusrajoitus ulottaa myös heinäkuulle.

Työryhmä ei löytänytkään yhteistä näkemystä kiellon ulottamisesta heinäkuulle. Sen sijaan työryhmä laati seikkaperäisen vaikutusarvioinnin heinäkuun kalastusrajoitusten vaikutuksista.

Kalastusrajoitukset ovat toimineet toivotulla tavalla. Norppien kalanpyydyskuolleisuus on vuosina 2016-2020 laskenut tasaisesti.

Saimaannorpan suojelun myönteinen merkitys tunnustetaan laajasti. Norpasta on muodostunut Saimaalle vahva brändi. Suomi on esittämässä Saimaan norppasaaristoa maailmanperintökohteeksi.

Hyvä lainsäädäntö edellyttää käytettävien sääntelykeinojen olevan oikeassa suhteessa tavoitteisiin. Niin myös kalastusrajoitusten suhteessa suojelun tavoitteisiin.

Heinäkuun kalastusrajoitus kohdistuisi kalastuksen kannalta kaikkein tärkeimpään ajankohtaan. Heinäkuussa Saimaalla on noin 11 400 kalastajaa. Vapaa-ajankalastuksen saalis käytetään pääosin omassa taloudessa ja pyydetään pääosin juuri silloin kun mökeillä ollaan eli heinäkuussa.

Etelä-Savon maakuntaliitto antoi 22.2.2021 lausunnon asetusluonnoksesta Saimaannorpan suojelemiseksi annettavista kalastusrajoituksista Saimaalla. Maakuntaliitto puolsi maa- ja metsätalousministeriön esittämää 15.4.-30.6. väliseksi ajaksi ulottuvaa verkkokalastuskieltoa.

Perusteina ovat norppakannan suotuisa kehitys ja suhteellisen vähäiset heinäkuun verkkokuolemat. Heinäkuussa järvikalan kysyntä on suurinta ja verkkokalastuksella on suuri merkitys vapaa-ajan asukkaille ja ammattikalastajille.

Keinot kalanpyydyskuolleisuuden rajoittamiseksi muodostavat kokonaisuuden. Työryhmä esitti 35 toimenpidettä, joilla saimaannorpan sivusaaliskuolleisuutta kalanpyydyksiin voidaan vähentää. Yksi keskeinen esitys on 243 km2 laajennus asetukseen perustuvaan rajoitusalueeseen.

Nykyiset rajoitukset ovat toimineet suojelun ja kalastuksen yhteensovittamisessa. Suotuisat tulokset on saavutettu yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Tätä yhteistyötä on jatkettava. Saimaalle mahtuvat sekä norppa että kalastajat.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto