Suoraan sisältöön

Julkaistu 29.05.2023

Saimaan ruokamatkailu kansainvälisille markkinoille

Kolme Itä-Suomen maakuntaa on käynnistänyt yhteishankkeen Saimaan ruokamatkailun nostamiseksi kansainväliselle tasolle. Verkostot ja kumppanuudet ovat elintärkeitä matkallamme maailmalla tunnetuksi matkailualueeksi.

Itä-Suomen matkailuala on kärsinyt pahoin Venäjän matkailun tyrehtymisestä ensin koronan ja nyt Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. European Region of Gastronomy -hankkeella (ERG) pyrimme löytämään uusia markkinoita ja asiakkaita Euroopasta.

Hankkeemme kansainvälisenä yhteistyökumppanina on International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), joka on myöntänyt meille European Region of Gastronomy- eli eurooppalaisen ruokamatkailu-alue tunnuksen vuodelle 2024.
Meille yhteistyö IGCAT:in kanssa on tuonut kansainvälisen verkoston tuen, joka on välttämätön oman alueemme kansainvälisen tunnettuisuuden lisäämiseksi.

Lähtiessämme toteuttamaan hanketta olemme luonnollisesti, kuten kaikissa hankkeissamme, arvioineet tavoitteet ja hyödyt, joita olemme ERG-hankkeelle asettaneet ja selvittäneet millainen kumppanin kanssa teemme yhteistyötä.

Tavoitteemme on Saimaan tunnettuuden kasvattaminen, ruokamatkailun edistäminen, omien vahvuuksiemme esiin nostaminen sekä alueen menestyksen ja elinvoiman edistäminen.

Ponnistamme omista lähtökohdistamme: rikkaasta ruokaperinteestämme, puhtaasta luonnosta ja ainutlaatuisesta kulttuuristamme. Emme kuitenkaan selviydy omin voimin maailmalla, vaan tarvitsemme kumppaneita. IGCAT:in vahvuus on nimenomaan sen laaja verkosto jota voimme hyödyntää. Järjestön toiminnasta olemme saaneet myönteistä palautetta yhteistyökumppaneilta. Organisaationa IGCAT ei ole suuri, mutta sen tarjoama verkosto on. Saimaan alue hyödyntää IGCAT-järjestön luomaa kansainvälistä osaajaverkostoa ja on mukana aktiivisesti verkoston kokouksissa ja tapahtumissa eri puolilla Eurooppaa.
ERG-verkostossa on 20 aluetta ja 15 eri maata.

Ruoka on yksi Etelä-Savon ja Itä-Suomen maakuntien strategisista kärjistä, ja ruokamatkailu on Saimaan alueen nouseva vahvuus. Ruuan ja ruokamatkailun ympärillä on jo nyt vahvaa ja menestyvääkin yritystoimintaa. Pitkäjänteistä kehittämistä vauhditetaan myös hanketoiminnalla.

European Region of Gastronomy -juhlavuosi tarjoaa toimintamalleja, kouluttautumista ja uusia kumppanuuksia, joiden avulla voimme ponnistaa parempaan kansainväliseen näkyvyyteen.

Kuopion alue on Taste Savo -juhlavuotensa 2020-21 tulosten koonnissa todennut: ”Toimimme verkostomaisesti ERG-alueitten kanssa, sillä tarvitsemme vuorovaikutusta oppiaksemme ja ymmärtääksemme omaamme ja muita kulttuureja ja hyviä käytänteitä.”

Kuopiossa ERG-juhlavuotta oli tekemässä 80 virallista hankekumppania, 16 kumppanitapahtumaa ja yli 150 muulla tavalla osallistunutta yritystä, yhdistystä ja toimijaa. Viestinnän toimenpiteet tavoittivat yli 10 miljoonaa silmäparia.

IGCAT-järjestölle statuksen hyödyntämisestä maksamamme 70 000 euroa jakaantuu kolmen maakunnan kesken, viidelle toimintavuodelle.
Muut ERG-juhlavuoden ympärillä olevat hankeperheen hankkeet eivät maksa mitään IGCAT-järjestölle. Hankkeet tukevat alueellista kehittämistä ja yhteisiä tavoitteitamme. Hankkeet on esitelty verkkosivuillamme: https://www.tastesaimaa.fi/hankkeet

European Region of Gastronomy -yhteistyö ja tuleva juhlavuosi 2024 on Saimaalle ennen kaikkea lähtölaukaus ja mahdollisuus laajempaan näkyvyyteen ja tunnettuuteen sekä oppimiseen, yhteistyöhön ja uusiin kumppanuuksiin, joita kansainvälistyvä matkailualue tarvitsee. Nopeasti muuttuneessa maailmassa tarvitsemme uskoa tulevaisuuteen ja yhteyksiä Eurooppaan.

Etelä-Savon maakuntaliitto on ollut toteuttamassa hankkeen käynnistymistä. Haluamme tällä hankkeella vahvistaa koko itäisen Suomen elinvoimaa.

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto