Suoraan sisältöön

Maakuntaohjelma Kopio

Maakuntaohjelma on maakuntastrategian toimeenpanon keskeinen työkalu. Siinä sovitaan strategian linjausten toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja työnjaosta maakunnan kehittämiseksi. Maakuntaohjelma on pohjana Euroopan unionin toimenpideohjelmien ja kansallisen aluekehittämisen erityisohjelmien toteuttamiselle maakunnassa.

Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022–2025 luonnos ja sen ympäristöselostus ovat olleet julkisesti nähtävillä ja kommentoitavissa.

Lue myös:

Maakuntaohjelma linjaa maakunnan kehittämisen suuntaa

Etelä-Savon maakuntaohjelma 2021-2025 sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät kehittämiskokonaisuudet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen, maakunnan asukkaiden ja yritysten kanssa.

Etelä-Savon maakuntaohjelman 2021-2025 päätavoitteet ovat:

  • Hyvinvoivat ihmiset ja hyvä ympäristö
  • Uudistuvat elinkeinot ja TKI-toiminta
  • Tuloksellinen oma tekeminen ja yhteistyö
  • Hyvä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus

Tutustu maakuntaohjelman sisältöön maakuntaohjelma-asiakirjasta (pdf)

Etelä-Savon maakuntaohjelman 20218-2021 vertaisarviomatriisi (pdf)

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia

Älykäs erikoistuminen tarkoittaa toimintatapaa, jossa alue yhdessä tuotetun tiedon pohjalta tunnistaa ja hyödyntää  omia vahvuus- ja kasvutekijöitään kasvun ja elinvoiman vetureina.
Etelä-Savon älykkään erikoistumisen viisi kärkeä ovat Metsä, Ruoka, Vesi, Matkailu ja Hyvinvointi - alueen luontaiset vahvuudet yhdistettynä TKI-toimintaan. Älykkään erikoistumisen strategia on samalla myös maakunnan kansainvälistymisstrategia.

Toimeenpanosuunitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laativat joka vuosi maakuntaliitto ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. Toimeenpanosuunnitelma sisältää ne keskeiset käytännön toimet, joiden avulla maakuntaohjelma toteutuu. Suunnitelmassa arvioidaan myös, kuinka paljon rahaa maakuntaohjelman toteutus kunakin vuonna tarvitsee. Viimeisimpään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan ja sen rahoitussuunnitelmaan voi tutustua oheisista linkeistä:

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jyrki Kuva

Kehittämispäällikkö, alueellinen kehittäminen, ohjelmatyö, maa- ja metsätalous sekä elintarvikeasiat

040 757 6698

jyrki.kuva@esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisen ohjelmatyön sisällöistä. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseudun kehittäminen sekä elintarvike- ja metsätalouden kehittämis- ja rahoitustehtävät.