Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.10.2021

Etsivä kulttuurityö osallisuuden lisääjänä Mäntyharjussa

Mäntyharjussa on ollut vuosina 2020–2021 käynnissä Etsivä kulttuurityö -hanke, joka on pyrkinyt tuomaan kulttuuripalveluja lähelle kuntalaisia ja madaltamaan kulttuurisen osallisuuden esteitä. Hanketta rahoittaa OKM. Hankkeen tavoitteena on ollut tarjota ja kehittää kulttuuripalveluita sinne, missä niistä koetaan olevan eniten hyötyä ja mistä ne puuttuvat.

Etsiva kulttuurityö -hankkeen alkuvaiheessa tehtyjen kartoitusten perusteella esteeksi kulttuurielämyksiin osallistumiselle koettiin esimerkiksi raha, tieto palveluiden saatavuudesta sekä muut syyt kuten oma jaksaminen tai tukiverkon puuttuminen. Koronapandemia on tuonut omat haasteensa hankkeeseen vahvasti kokeiluiden avulla tehtävään kehittämiseen, kun koko yhteiskunnan mukana sulkeutui pidemmäksi aikaa myös kulttuuritapahtumat.

Etsivä kulttuurityö on näyttäytynyt kuntalaisille haluna kuulla kuntalaisten tarpeita ja toiveita sekä tarjoamalla mahdollisimman matalan kynnyksen osallistumiseen. Kulttuurihyvinvointia tukevia kokeiluja on toteutettu poikkihallinnollisesti pienen kunnan eri toimijoiden resursseja yhdistämällä.

Luovajako ruokajaon rinnalla

Yksi hankkeen ensimmäisistä kokeiluista oli Luovajako yhteistyö. Luovan jaon ajatuksena on tarjota taloudellisesti ja sosiaalisesti saavutettavaa kulttuuritoimintaa viikoittain järjestettävän ruokajakelun yhteydessä. Ensimmäisellä kerralla toteutettiin trubaduurin säestämä musiikkihetki ruokajakelua edeltävän jonotuksen ajaksi. Toisella kerralla jaettiin lomaviikon alla lapsiperheille suunnattuja puuhapusseja, jotka sisälsivät mm. piirustus- ja askartelutarvikkeita sekä Lastenkulttuurikeskus Verson kokoamia vinkkejä kotona tehtäviin luoviin puuhiin. Yhteistyökumppaneina kokeilussa ovat olleet ruokajakelua ylläpitävät Mäntyharjun seurakunta sekä helluntaiseurakunta.

Paikallishistoriaryhmän suosio yllätti

Hankkeen kartoitusten myötä esiin on noussut myös paljon ideoita, jotka on välitetty muilla kunnan kulttuuripalveluiden tuottajille. Mäntyharjun kansalaisopisto tarttui ideaan etäyhteyksin toteutettavasta paikallishistoriaryhmästä. Syntyi Mäntyharjun historiaklubi, joka johdattelee keskustelemaan ja kuulemaan Mäntyharjun historiaan liittyvistä tapahtumista kahden viikon välein Teams-ohjelman välityksellä. Yksittäisten henkilöiden lisäksi historiaklubi on saavuttanut suosionsa myös mäntyharjulaisissa palvelutaloissa. Lisäksi yhteinen ”kisakatsomo” rakentuu joka kerta myös Mäntyharjun järjestötuvalle.

Kokeilut eivät aina johda haluttuun lopputulokseen

Kartoitusten yhteydessä esille nousi yksinhuoltajien joukko, joiden mahdollisuudet osallistua kulttuuritapahtumiin olivat tavallista pienemmät. Lähellä ei ole kumppania tai tukiverkostoa, joka huolehtisi perheen pienimmistä osallistumisen ajan. Lisäksi esiin nousi myös taloudellisia esteitä. Tämän pohjalta rakennettiin yhteistyössä Mäntyharjun kansalaisopiston sekä Mäntyharjun elokuvateatteri Kinon kanssa kokeilu satuteatteria sisältävästä leffaparkista elokuvanäytöksen yhteyteen. Leffaparkki oli tarjolla veloituksetta suositun elokuvan ensi-iltaviikonlopun yhteydessä. Leffaparkkiin ei kuitenkaan ilmoittautunut ennakkoon osallistujia ja kokeilu jouduttiin perumaan.

Vaikka tunnistimme palvelun tarpeen ja lähdimme hakemaan sille ratkaisua, emme päässeet haluttuun lopputulokseen. Joku voisi sanoa kokeilun epäonnistuneen mutta mielestämme tärkeämpää oli kokeilun synnyttämä tieto palveluiden kehittämisen jatkon näkökulmasta.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma osaksi Mäntyharjun kunnan palveluja

Hankkeen lopputuloksena on syntymässä Mäntyharjun kunnan oma kulttuurihyvinvointisuunnitelma, joka on etenemässä päätöksentekoon vuoden 2021 lopussa. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma luo pohjaa poikkihallinnollisen yhteistyön edistämiselle ja jatkumiselle myös tulevina vuosina. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma tulee täydentämään kunnan strategiaa sekä hyvinvointisuunnitelmaa. Sen taustalla on monia eri kunnan toimintaa ohjaavia lakeja, kuten vuonna 2019 voimaan tullut laki kuntien kulttuuritoiminnasta, jossa kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa esitetään käyttöön otettavaksi. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma tavoitteena on ohjata ja toimia Mäntyharjun kunnan kulttuuripalveluiden tukena. Monet hankkeen aikana toteutetut kokeilut ovat jäämässä elämään kulttuurihyvinvointisuunnitelman myötä. Omina kohderyhminään suunnitelmassa on mainittu lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyneet sekä erityisryhmät.

Kirjoittaja:

Eveliina Mäenpää
kulttuurituottaja, Mäntyharjun kunta