Suoraan sisältöön

Vedestä viisaasti vaurautta

“Uusinta teknologiaa hyödyntävä jätevedenpuhdistamo, uusioveden tuotanto, biokaasulaitos sekä monipuoliset tutkimus-, kehitys- ja testiympäristöt muodostavat kattavan kokonaisuuden uuden vesiliiketoiminnan kehittämiseen.”

Panu Jouhkimo
klusterijohtaja
Blue Economy Mikkeli BEM

Etelä-Savo on Saimaan maakunta

Täällä on maailman puhtaimmat vesistöt, mikä tekee alueesta houkuttelevan asuinseudun ja matkailukohteen.

Haluamme luoda vedestä viisaasti vaurautta. Vedenpuhdistusteknologiat ja veden kiertotalous digitaalisine ratkaisuineen luovat kaupallisia mahdollisuuksia myös kansainvälisesti.

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien kantavina teemoina ovat veden kestävä ja energiatehokas käyttö, talteenotto ja kierrätys sekä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ratkaisut.

Vesialan vahvuudet

  • Luonnonvedet
  • Vedenpuhdistusosaaminen ja -teknologia
  • Kiertotalouden mahdollisuudet
  • Vesiosaamisen vientipalvelut ja -tuotteet

Vesialan tavoitteet

  • Kansainvälinen liiketoiminta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Energiatehokkuuden parantaminen prosesseissa
  • Veden kestävä käyttö, talteenotto ja kierrätys

Haluamme luoda vedestä viisaasti vaurautta

Etelä-Savon vesiklusteri edustaa vesialan huippua 

Vesihuollon kiertotalous ja vesien puhdistus ovat vesialan ydintoimintaa.

Lue lisää vesialasta ja Etelä-Savon klustereista.

Ajankohtaista vesialalta Etelä-Savossa