Suoraan sisältöön

Klusterit kasvun edistäjinä

Klusterit kasvun edistäjinä

Etelä-Savon klusterit edistävät konkreettisilla toimenpiteillä Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaa. Saman toimialan yritysten, TKI-organisaatioiden ja toimijoiden yhteistyöverkostoissa kehitetään Etelä-Savon vahvuuksien ympärille uusia älykkäitä ja kestäviä tuotteita. Niillä luodaan kasvua ja kansainvälistymistä Etelä-Savoon.

Mikä on klusteri?

Etelä-Savon klusterit ja osaamiskeskittymät

Etelä-Savo on vahva metsäalan keskus

Etelä-Savo on kuitu- ja prosessiteknologian sekä metsä- ja puuosaamisen ja -liiketoiminnan osaamisen huipulla. Olemme edellä muun muassa metsäenergian ja puurakentamisen ratkaisuissa sekä puuntaimien kasvullisen lisäyksen teknologioissa.  ​Metsäsektorin arvoketju on myös maakunnan biotalouden ytimessä. Metsäalaan liittyy lisäksi kiinteästi merkittävää metalli- ja konepajateollisuutta sekä vahvaa alan koulutusta. 

Etelä-Savon vesiklusteri on vesialan huippuosaaja 

Blue Economy Mikkeli (BEM), EcoSairila, on sinisen biotalouden osaamiskeskus, jonka erikoisalana on vesihuollon kiertotalous, vesien puhdistus, digitaalisaatio sekä alan TKI- ja koulutuspalvelut.

Etelä-Savon ruokaklusteri on kestävän ruoka-alan verkosto

Etelä-Savon ruokaklusteri on alkutuottajien, elintarvikkeiden jalostajien, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, elintearvikekaupan toimijoiden ja ravitsemispalvelujen tarjoajien yhteinen verkosto. Klusterin tavoitteena on lisätä alan osaamista, verkostoitumista ja kansainvälistymistä sekä luoda ekosysteemi uusien innovaatioiden kehittämiselle sekä elinikäiselle oppimiselle. 

Kestävän matkailun ja vapaa-ajan asumisen kehittämisen verkosto

Etelä-Savon matkailuorganisaatioiden ja alan yrittäjien verkosto kehittää matkailua kestävästi ja asiakaslähtöisesti vaalien alueen aitoutta, perinteitä sekä ainutlaatuista kulttuuria ja Saimaan seudun luontoa. 

Yhteisöllisyyden ja paikallislähtöisen hyvinvoinnin sekä kulttuurin kehittämisen verkosto

Maakunnan hyvinvoinnin verkosto toiminnan keskiössä on ihmisten hyvinvoinnin, elämänlaadun ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Hyvinvointiala on merkittävä palvelutoimiala ja työllistäjä maakunnassa, ja alueella on alan korkeaa koulutus-, tutkimus- ja erityisosaamista.

Euroopan klusterialusta ECCP

Klusterit voidaan rekisteröidä ECCP-alustalle, jossa on maailmanlaajuisesti 1400 klusteria.