Suoraan sisältöön

Onnellisia eteläsavolaisia

“Eteläsavolaisten hyvinvointi syntyy turvallisesta puhtaasta elinympäristöstä ja uudenlaisista tavoista tuottaa hyvinvointipalveluita. Hyvinvointia ammennetaan myös kulttuurista, liikunnasta ja asukkaiden yhdessä tekemisestä. Kestävä kasvu rakentaa hyvää elämää.”

Eveliina Pekkanen
Kehittämispäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto

Hyvinvointi kulkee vahvasti käsi kädessä Etelä-Savon muiden vahvuuksien –  metsän, ruoan, veden ja matkailun – kanssa

Hyvinvoinnin kulmakiviä ovat puhdas luonto, turvallinen asuin- ja elinympäristö ja vahva terveysalan koulutus- ja tutkimusosaaminen. Sosiaali- ja terveysala on Etelä-Savossa suurin työllistäjä.

Terveysalan erityisosaamisen lisäksi tulevaisuuden mahdollisuuksia luovat monipaikkainen asuminen, ikääntyvä väestö, puhdas luonto ja niiden ympärille rakennettavat palvelut. 

Hyvinvointialan vahvuudet

 • Korkeaa koulutus- ja erityisosaamista
 • Sosiaaliset innovaatiot
 • Digitaalisten ym. palveluiden kaupalliset mahdollisuudet
 • Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö
 • Puhdas luonto
 • Liikunta- ja urheilu sekä kulttuurihyvinvointi
 • Terveysturvallisuus
 • Monipaikkaisuuden mahdollisuudet

Hyvinvointialan tavoitteet

 • Palveluiden kaupallistaminen
 • Erityisosaamisen vahvistaminen
 • Ikääntyvän väestön potentiaalin hyödyntäminen
 • Puhtaan luonnon kestävä hyödyntäminen liiketoiminnassa

Etelä-Savon hyvinvoinnin perustana on puhdas luonto, turvallinen ympäristö sekä vahva terveysalan osaaminen

Etelä-Savossa kehitetään yhteisöllistä ja paikallista hyvinvointia ja kulttuuria

Maakunnan hyvinvoinnin verkosto keskittyy ihmisten hyvinvoinnin, elämänlaadun ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. 

Lue lisää hyvinvoinnin verkostosta ja muista Etelä-Savon klustereista. 

Ajankohtaista hyvinvointialalta Etelä-Savossa